Friday, May 5, 2017

Sóng ngầm từ Đảng bộ thành Hồ

Bùi Quang Vơm (Danlambao) - Theo nguồn tin từ nội bộ TƯ còn chưa thể kiểm chứng, ngay sau khi Ban kiểm tra Trung ương ngày 27/04/2017 công bố kiến nghị Bộ chính trị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng, thì cùng ngày, Ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp đột xuất, thông qua bản tự kiểm điểm của ông Đinh La Thăng và gửi lên Ban bí thư TƯ đảng một phong bì gồm một bản tự kiểm điểm của ông Đinh La Thăng dày 20 trang, kèm theo biên bản kết luận của cuộc họp ban thường vụ, với nội dung "không chấp nhận bản tự kiểm điểm và xin nhận mức kỷ luật khiển trách" của ông Đinh La Thăng, đồng thời "kiến nghị TƯ không áp dụng hình thức kỷ luật với đồng chí Đinh La Thăng". Bên cạnh đó, có một việc khác thường là, đáng lẽ chỉ được gửi đến Ban bí thư, phong thư này được "gửi tới tất cả các ủy viên Trung ương, có tên trên mặt phong bì".

Nếu có chuyện như vậy thật, thì đây là một điều bất ngờ, thậm chí là không ngờ đối với Ban bí thư, nhất là với riêng ông Nguyễn Phú Trọng.

Có cái gì giống như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị Trung ương 6 khóa XI, tháng 10/năm 2012. Trung ương đảng khi đó đã biểu quyết chống lại quyết định của Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đồng chí X. Lần này là thường vụ thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Không lẽ, định mệnh một lần nữa lại "chơi khăm" ông Trọng?

Thường vụ thành ủy TPHCM đã làm như nghiêm chỉnh và khẩn trương kiểm điểm đảng viên thuộc đảng bộ của mình ngay sau khi có kết luận của ủy ban kiểm tra Trung ương, nhưng thực chất là lợi dụng việc báo cáo biên bản cuộc kiểm điểm để gửi kiến nghị miễn áp dụng kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng tới Ban bí thư và các ủy viên TƯ.

Không biết đây là sáng kiến của ai trong Đảng ủy thành phố, nhưng là một sáng kiến do nhầm lẫn. Trước đây thì là khôn ngoan, nhưng từ sau Hội nghị trung ương 6 khóa XI, cái kẽ hở dẫn đến sự lọt lưới của đồng chí X, đã bị ông Trọng bịt lại rồi. Kỷ luật do Bộ chính trị quyết định, TƯ chỉ quyết định mức kỷ luật cụ thể.

Năm 2011, Quyết định số 46-QĐ/TƯ của BCH TƯ quy định: "Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng sau khi xem xét, kết luận và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín việc kỷ luật hay không kỷ luật. Nếu có quá nửa số phiếu dề nghị kỷ luật thì tiến hành bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật cụ thể."

Đây là một quyết định mà sau đó ông Trọng và Bộ chính trị nhận ra kẽ hở, dẫn đến cuộc bỏ phiếu của Trung Ương chống lại quyết định của Bộ chính trị, mặc dù trước đó Bộ chính trị đã quyết định kỷ luật với số phiếu 100%. Ông Dũng thoát kỷ luật nhờ thao túng được TƯ.

Sau Đại hội 12, Quyết định 46-QĐ/TƯ, nhanh chóng được thay bằng Quyết định 30-QĐ/TƯ tại hội nghị Trung ương 4, ngày 14/10/2016. Quyết định này được sửa lại: "Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng, sau khi xem xét, kết luận phải biểu quyết bằng phiếu kín việc quyết định hình thức kỷ luật".

Theo quyết định này, Ban chấp hàng trung ương không còn là cấp quyết định kỷ luật hay không kỷ luật, mà chỉ bỏ phiếu để quyết định lựa chọn hình thức kỷ luật.

Để ý tới cách hành văn, đọc cả hai quyết định mới và cũ đều giữ nguyên mệnh đề"Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng", nhưng câu tiếp thì ở quyết định 46: "biểu quyết việc kỷ luật hay không kỷ luật", trong khi ở Quyết định 30: "phải biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật".

Ở đây, rất tự nhiên, có thể nghi ngờ ý định của người soạn thảo, vì khi phải đọc để thông qua cùng một lúc rất nhiều quyết định có nội dung rất khác nhau, người bỏ phiếu rất dễ sơ xuất, nhất là khi sự tập trung có thể bị vô tình hay cố ý cuốn vào những quyết định khác có tầm quan trọng hơn. Nhiều người có thể tưởng rằng vẫn là Quyết định cũ đã từng thông qua.

Theo quyết định 30-QĐ/TƯ năm 2016 thì việc thi hành kỷ luật sẽ tiến hành theo quy trình sau:

1-Theo kiến nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ chính trị sẽ họp toàn thể, nghiên cứu báo cáo kiểm tra, suy xét, cân nhắc và bỏ phiếu kín quyết định có áp dụng kỷ luật hay không.

2- Bộ Chính trị, sau đó, sẽ triệu tập hội nghị Trung ương, theo định kỳ hoặc bất thường, để công bố quyết định thi hành kỷ luật. Sau đó, Trung Ương sẽ tổ chức bỏ phiếu kín lựa chọn hình thức kỷ luật. Hình thức quyết định sẽ là hình thức có số phiếu tính cộng dồn từ trên xuống cho tới mức kỷ luật tương ứng số phiếu quá bán.

3- Đảng bộ nơi sinh hoạt sẽ tổ chức kiểm điểm và thực hiện quyết định kỷ luật của Trung ương, gửi biên bản báo cáo về Ban bí thư.

Như vậy là việc tự tổ chức kiểm điểm đảng viên và tự thông qua kiến nghị hình thức kỷ luật của thường vụ đảng ủy thành phố Hồ Chí Minh là việc làm sai nguyên tắc.

Thêm nữa, việc gửi kiến nghị kỷ luật tới tất cả các ủy viên trung ương, theo quyết định 30-Q/DTƯ, là cấp không có chức năng quyết định kỷ luật, là việc vi phạm điều lệ đảng, và kỷ luật đảng.

Chính vì vậy, sợ bức thư này đến tay các ủy viên TƯ, Ban bí thư đã phải ra một thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả những ủy viên trung ương nếu nhận được phong bì này thì không được mở mà gửi ngay về Ban bí thư.

Việc vi phạm quyết định TƯ của cả tập thể thường vụ đảng ủy thành phố Hồ Chí Minh là một việc vi phạm kỷ luật tập thể hết sức nghiêm trọng đối với đảng cộng sản.

Nó cho thấy mấy vấn đề:

- Nếu là việc sơ xuất chưa quán triệt nội dung tinh thần của Quyết định 30- Q/ĐTƯ, thì, ban thường vụ thành ủy phải kiểm điểm tập thể, báo cáo về Ban bí thư và xin rút đơn kiến nghị nói trên.

- Nếu không do sơ xuất thì đây là việc bất tuân tập thể, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh bất tín nhiệm Ủy ban kiểm tra TƯ, bất chấp nghị quyết Trung Ương, bất tín nhiệm thường trực Ban bí thư, bao gồm cả Tổng bí thư?

- Hiện tượng "bất tuân dân sự" này là của riêng đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, hay chỉ là bề nổi của tảng băng?

- Tư tưởng cát cứ của đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh được đồn đại lâu nay là có thật?

Suốt thời gian 5 năm làm chủ tịch, 9 năm làm bí thư, ông Lê Thanh Hải đã biến đảng ủy thành Hồ thành một thứ hội kín, bao bọc che chắn nhau chống lại mọi tác động từ bên ngoài. Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh vẫn được mệnh danh là một thứ bunker bê tông cốt thép.

Ông Nguyễn Tấn Dũng ba lần bảy lượt cài người thân tín, thâm nhập công phá đều thất bại. Đến ngay cả cậu con trưởng, cắm vào trường Đại Học kiến trúc Sài Gòn với ý định cơ cấu vào Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, nhưng bị ông Hải cự tuyệt. Nguyễn Thanh Nghị không vào được Ban chấp hành Thành ủy, không có tên đi dự đại hội đảng toàn quốc, đồng nghĩa với việc không thể vào Trung ương, buộc ông Dũng phải nuốt hận nhờ tay chân thân tín khác, đi bằng con đường khác.

Nguyễn Khắc Định, phó chánh văn phòng chính phủ, người chấp bút tất cả các diễn văn nội ngoại của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng suốt 7 năm, được "luân chuyển" vào Thành phố với ý định tiếp quản vị trí phó bí thư thành ủy khi Nguyễn Văn Đua nghỉ hưu, nhưng bị bật trở lại Văn phòng chính phủ cùng với ông Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh, vốn được ông Dũng cài vào từ 5 năm trước, nhưng bị ông Hải bọc kín, cô lập, không phát triển được. Và có một nguyên tắc là nếu không "lên" được thì phải "ra hoặc đi".

Bộ chính trị điều một lúc cả Võ Văn Thưởng và Nguyễn Thành Phong về làm phó bí thư từ tháng tư, chuẩn bị cho Đại hội X của thành phố vào tháng 10/2015, nhưng Võ Văn Thưởng vẫn bị đẩy ra, vì không đủ phiếu bầu. Thành phố luôn dị ứng với bên ngoài, mặc dù Võ Văn Thưởng vốn từ thành phố đi ra.

Người ta đã biết từ rất lâu rằng, ở thành phố Hồ Chí Minh, kể cả khi nội bộ đang có việc đâm chém nhau, nếu trung ương tìm cách can thiệp, họ sẽ co cụm lại thành khối, đánh bật những phần tử đến từ bên ngoài, rồi sau mới xử nhau. Ở đây có một nguyên tắc cứng là không bao giờ được phép tiết lộ nội tình. Kẻ để lộ nội tình, vi phạm quy tắc chống ngoại nhập, lập tức bị loại.

Đinh La Thăng thời kỳ mới vào, chưa biết gì về quy tắc sắt thép này, nên hung hăng, múa may ầm ĩ, không hợp với phong cách "anh Hai Sài Gòn". Lâu dần hiểu luật chơi, gần đây mới trở nên ít ồn ào, thậm chí còn "kiệm lời" nữa.

Nhưng khi đã được nhập cuộc, ông Đinh trở thành tài sản chung, Trung ương không được phép động tới. Tuy vậy, mặc dù chắc chắn có chỉ đạo của "anh hai" Lê Thanh Hải, phản ứng lần này có thể đã phạm sai lầm, có lẽ vì "anh Hai" không còn trong Trung ương, nên cái 30-QĐ/TƯ kia bị thay mà "anh Hai" không biết?!

Cho dù có sơ xuất, thì chẳng lẽ, 15 ủy viên thường vụ, tất cả đều cho rằng ông Đinh La Thăng không có tội? 7 tỷ đô lúc nhậm chức, còn 1,9 tỷ khi rời đi, hơn 5 tỷ đô thất thoát chỉ trong hai năm, là không có tội?

Thành ủy Sài Gòn không thể không biết số tiền này đi đâu, bởi vì luật lại quả 2% ra đời từ Sài Gòn vào khoảng năm 2006 rồi mới lan ra cả nước. Hơn 5 tỷ đô giải ngân từ két PVN, sẽ có bao nhiêu tiền quay lại cho ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Vũ Huy Hoàng và ông Đinh La Thăng qua tay ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đức Thuận? Nếu ông Trịnh Xuân Thanh có biệt thự triệu đô trên đỉnh Ba Vì, biệt thự triệu euros ở Berlin thì ông Thăng sẽ có ở những đâu?

Cho nên, dù thường vụ Sài Gòn có kiến nghị xin miễn, ông Đinh La Thăng nhất định không thoát được kỷ luật. Nhưng Bộ chính trị, Ban bí thư đối diện với một vấn đề quá phức tạp.

Kỷ luật tập thể, hay bỏ qua?

Với 20% tổng thu nhập quốc dân, 35% tổng vốn đầu tư toàn quốc, 31% tổng thu ngân sách. Trung ương sẽ phải xử sự như thế nào với một đảng bộ như vậy? Chính trong tiền lương, tiền thưởng, tiền bồi dưỡng hàng tháng của bộ máy của TƯ đảng, của Ban bí thư, có 1/3 đến từ tiền nộp ngân sách của thành phố. Rõ ràng, thành phố có thể không cần TƯ, chứ TƯ không thể không cần thành phố.

Đảng bộ thành phố kiến nghị TƯ phê duyệt Cơ chế đặc khu, chính quyền đô thị đặc biệt, Trung ương vốn đã sợ thành phố cát cứ, bây giờ đòi tăng quyền tự chủ, dẫu có đúng và cần, cũng không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể từ chối, chỉ có thể cho từng chút một, không ngay lập tức.

Người ta nhớ lại, hôm chia tay ông Thưởng ra Hà Nội nhậm chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Thanh Hải đã không kìm nén được xúc động, bật khóc và nghẹn giọng: "Em là người con ưu tú, tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Thành phố rất tự hào về em".

Muốn hiểu đúng, người ta phải dịch nghĩa câu nói của ông như thế này: "em là con ta, đứa con cưng nhất của ta, ta đã hy vọng ở em, nhưng em đã rời ta, con ngựa thành Troya. Đó là sự đau đớn nhất trong lòng ta, cũng là sự oán hận lớn nhất của ta".

Cho nên, nếu phải thay ông Đinh La Thăng, Bộ chính trị sẽ gặp lại khó khăn trước đây.

Ông Thưởng là giải pháp hoàn hảo, nhưng nếu bóng của ông Lê Thanh Hải vẫn quanh quẩn đâu đó, thì ông Thưởng sẽ khó qua cửa, vì nếu trước đây đã không chấp nhận, bây giờ, ông Thưởng bị cho là đã Hà Nội hoá, Trung ương hoá thì càng ít khả năng được chấp nhận. Ngược lại, ngay cả khi ông Thưởng được chấp nhận, khả năng bị vô hiệu hoá hay Sài Gòn hoá, như dạng ông Nguyễn Thành Phong, hay ngay chính ông Đinh La Thăng, cũng có thể xảy ra. Nghĩa là trước sau, TƯ cũng không thể quản được Sài Gòn.

Trên góc nhìn khác, hiện tượng bất tuân TƯ của đảng bộ Sài Gòn chứa đựng bản chất bất tín nhiệm Bộ chính trị của đảng bộ cơ sở, nếu không phải chỉ ở đảng bộ Sài Gòn, thì khủng hoảng chia rẽ đã tới mức tan rã của toàn hệ thống. Tất cả các đảng bộ địa phương đều bất tín nhiệm Ban bí thư? Các quết định của Ban bí thư sẽ không tự động có hiệu lực?

Đảng bộ Sài Gòn, đầu tầu kinh tế cả nước, nơi cọ xát từng ngày với năng lực cạnh tranh quốc tế, nơi mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển và nhu cầu thích ứng của thể chế chính trị luôn bộc lộ lớn nhất và gay gắt nhất. Chính ở đây, đòi hỏi bứt phá, giải phóng khỏi những tư duy giáo điều, lạc hậu, cản trở tiến bộ, là động lực đẩy đảng bộ Sài Gòn tách xa dần lối mòn tư duy của TƯ, đặc biệt là của Tổng bí thư. Sức ép của mâu thuẫn giữa tăng trưởng với tư duy giáo điều sẽ buộc Đảng bộ Sài Gòn thành nhân tố cách mạng.

Con sóng ngầm từ Sài Gòn đang mở màn sự tan rã không có gì cản được. Hãy nhìn xem toàn cảnh Việt Nam. Nông dân và những cuộc bùng nổ ruộng đất sẽ tiếp tục với trung tâm từ đồng bằng bắc bộ. Formosa sẽ là rốn của vùng lũ miền Trung, công nhân sẽ tiếp tục đốt cháy nhà máy công xưởng Tàu từ khu vực miền Nam. Phong trào tự chủ và tự do tín ngưỡng của đồng bào công giáo, phật tử, dân tộc thiểu số Tây nguyên sẽ tiếp tục lan rộng trên cả nước. Tổng biểu tình tuy không rầm rộ nhưng không tắt, âm thầm chờ lửa, sẽ bùng lên bất cứ lúc nào. Ban bí thư và bộ chính trị bị cô lập, mất tín nhiệm, mất khả năng kiểm soát.

Nếu sự tan rã của đảng cộng sản đang là hiện tượng có thật, thì một biểu hiện gắn liền với nó có tính quy luật là hiện tượng tập quyền của bộ máy lãnh đạo. Sự hoang mang, hoảng sợ sẽ đẩy đảng tới độc tài.

Chúng ta vừa nhắc đến một hiện tượng tập quyền thông qua tiểu xảo, như động tác giành quyền kỷ luật đảng viên của Ban Bí thư bằng cách sửa nghị quyết 46-QĐ/TƯ năm 2011 thành 30-QĐ/TƯ năm 2016 một cách mập mờ. Đó là phương pháp "biển thủ" quyền lực một cách vụng trộm. Cũng là một sự "sa đọa, suy thoái đạo đức".

Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc vận động nhất thể hóa sắp tới, tại hội nghị TƯ 6 vào cuối năm. Đảng sẽ tràn sang nắm chính phủ. Khi không thể kiểm soát được bằng các biện pháp thông thường, ít nhiều được che đậy bằng dân chủ hình thức, việc tập trung quyền lực theo hướng độc tài là xu hướng không thể tránh khỏi.

Ở Trung Quốc, việc tập quyền hóa đã thực hiện từ hơn 20 năm, vì một thực tế là đất nước Trung Quốc quá rộng lớn và tập quán độc lập gần như tự trị của các địa phương có nguồn gốc từ khoảng cách địa lý là đặc điểm truyền thống nền chính trị Trung Quốc. Mức độ tập quyền đạt tới mức cao độ hiện nay dưới tay Tập Cận Bình có nhu cầu từ công cuộc "đập hổ diệt ruồi", nguồn gốc sự phân rã trong đảng.

Những hình ảnh của Trung Quốc có thể lặp lại trên đất Việt Nam, vì lịch sử đã chứng minh đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ làm được gì trước và khác Trung Quốc.

Tham vọng chia quyền cai trị thế giới với Mỹ, Tập Cận Bình tất yếu tiến hành Dân chủ hóa Trung Quốc theo mô hình dân chủ đa nguyên phổ cập. Thủ tướng Úc đã nói với Tập Cận Bình tại Singapore: "Trung Quốc không thể dẫn dắt châu Á, vì Trung Quốc không phải là quốc gia Dân chủ".

Tuy nhiên, ông Tập chỉ mới bắt đầu những bước khởi động kín đáo. Vì vậy, chắc chắn, Đảng cộng sản Việt Nam cũng sẽ dân chủ hóa xã hội Việt Nam, nhưng có thể phải mười năm sau.

Đảng cộng sản Trung Quốc với 86,7 triệu đảng viên, gấp 10 lần số đảng viên cộng sản trên toàn bộ phần còn lại của thế giới, nếu còn tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, thì đương nhiên Trung Quốc nắm vai trò lãnh đạo phong trào cộng sản thế giới. Nhưng từ năm 1976, Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố, "mèo trắng, mèo đen, miễn là bắt được chuột". Giang Trạch Dân đưa ra thuyết Ba đại diện xóa bỏ khái niệm giai cấp và đấu tranh giai cấp, cho phép kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng.

Về thực chất, đảng cộng sản Trung Quốc đã từ lâu không còn là đảng cộng sản Mác-xít. Mục đích của đảng cộng sản Trung quốc là đưa Trung Quốc lên vị trí siêu cường, chia sẻ quyền cai trị thế giới với Mỹ và vượt Mỹ, bất phân biệt ý thức hệ tư tưởng.

Trong khi đó, trong bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam, nhiều kẻ từng ấp ủ mơ ước đưa đảng cộng sản Việt Nam vào vị trí đứng đầu, dẫn dắt phong trào cộng sản quốc tế. Trong những cái đầu bệnh tật này, có cựu tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thế đấy, biết mười mươi rằng sớm hay muộn cũng phải dân chủ hoá bằng cách tạo ra nền chính trị đa đảng cạnh tranh, nhưng, những cái đầu cố thủ kỳ lạ trong Bộ chính trị vẫn cố níu kéo bằng được, cho đến khi không thể níu kéo được nữa. Đến lúc, không chịu được, người ta sẽ phải lôi những cái đầu điên ấy đi. Thế gọi là lú lẫn hay là "lừa ưa nặng".

Những con sóng ngầm từ Sài Gòn có thể bắt đầu làm cho biển động.

06.05.2017


Chuyện tầm phào

Trần Thảo (Danlambao) - Ngày 27 tháng 04 năm 2017, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đề nghị BCT, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, có biện pháp kỷ luật đối với Ủy Viên BCT, Bí Thư Thành Ủy Thành Hồ Đinh La Thăng.

Người quan tâm bàn luận ì xèo. Chủ yếu người ta bổ ngang xẻ dọc sự kiện để xem kỳ này ông Đinh La Thăng có vượt qua đại nạn để sống sót, hay sự nghiệp chính trị của ông phải chấm dứt từ đây.

Nhìn bề ngoài của vụ sát phạt này, người ta có cảm giác ông Nguyễn Phú Trọng theo gót ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc trong cái gọi là chiến dịch đả hổ diệt ruồi, bài trừ tham nhũng. Nhưng với những gì ông Trọng biểu hiện trong thời gian qua, như tuyên bố ném chuột sợ vỡ bình quý, hay đánh tham nhũng chính là ta đánh ta, thì ý nghĩa đánh tham nhũng trong vụ ông ĐLT nhẹ hều.

Những chứng cứ về nhũng lạm công quỹ, lạm dụng chức quyền khi ông ĐLT còn làm Chủ tịch Petro VietNam đã quá rõ ràng và được thu tập đầy đủ. Nếu chế độ mà ông Nguyễn Phú Trọng đang cầm cân nẩy mực muốn thực sự đánh tham nhũng thì đã đưa vụ này ra từ lâu, không phải đợi tới bây giờ, đầu tháng Năm với Hội Nghị Trung Ương 5 khóa 12. Phải đợi tới bây giờ mới đưa ra vì đây là thời điểm chín muồi để lật đổ ĐLT, triệt tiêu dần những ảnh hưởng của cựu Thủ Tướng NTD còn lại trong cơ chế.

Hơn nữa, cơ chế CSVN hiện nay còn tồn tại được là nhờ những mắc xích đặc quyền đặc lợi mà chế độ ban phát cho cán bộ, đảng viên. Hay nói khác đi, đảng CSVN lấy tham nhũng, lợi dụng chức quyền làm miếng mồi ngon để sử dụng cán bộ. Chỉ cần anh thỏa hiệp với đảng (không cần trung thành) thì anh còn có cơ hội gom tiền bạc vào túi, được bao che trong những âm mưu chiếm đoạt đất đai, ruộng vườn của dân, được núp trong ô dù của đảng mà mặc tình làm bậy. Đó chính là tình trạng của xã hội hiện nay. Bộ sậu của ông Nguyễn Phú Trọng ai cũng tèm lem thì làm gì có tư cách cầm thượng phương bảo kiếm mà chém tham nhũng. Thế nên mới đây, khi đọc lá thư của một nhóm "lão thành cách mạng" gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng, đề nghị cách chức Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vì ông này vô tư cách và bất tài, cá nhân tôi nghĩ chắc mấy ông lão thành cách mạng này ý tại ngôn ngoại, chứ nếu thực tâm tin tưởng vào ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thực sự vì đất nước, vì dân tộc mà xét việc thì quả là quá ngây thơ!

Ông Nguyễn Phú Trọng và bộ hạ của ông biết rõ tình hình của chế độ đã dần dần đi về hướng mất kiểm soát, nhưng vì bám víu quyền lực nên họ cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ được lúc nào hay lúc đó. Tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, và lạm dụng chức quyền, dĩ nhiên làm mất lòng dân, làm suy kiệt nội lực đất nước, nhưng khi bộ mặt bỉ ổi của người cộng sản đã lộ rõ, và những tuyên truyền xảo trá về một lý tưởng XHCN, CSCN hão huyền đã bị lột truồng tô hô, chả còn ai tin tưởng nữa, thì sự gắn kết của cán bộ, đảng viên chỉ còn là quan hệ quyền lợi. Nếu triệt tiêu đặc quyền đặc lợi thì ai đi xách dép cho các quan, sẽ khiến cho hoạt cảnh của chế độ như một buổi chợ chiều ảm đạm, vắng vẻ thê lương! Những người cầm quyền CSVN biết rõ điều đó, thế nên đánh tham nhũng vẫn chỉ là chiêu bài mị dân, mà triệt tiêu những phần tử nguy hiểm cho độc quyền lãnh đạo mới là trọng tâm của Nguyễn Phú Trọng lúc này.

Nhân đọc một vài bài viết trên mạng về vụ ông ĐLT bị UBKTTƯ đề nghị kỷ luật, có người đề cập tới khoảng thời gian ông ĐLT làm Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải và thời gian đầu ông nhậm chức Bí Thư Thành Hồ v.v... cá nhân người viết thấy rất thú vị khi có nhận định cho rằng ông ĐLT là người rất có cá tính, và vì có cá tính mà ông không thể nào tồn tại được trong cơ chế hiện nay!

Chắc mọi người chưa quên khoảng cuối năm 2014, ông ĐLT nổi tiếng vì đã chửi như tát nước vào nhà thẩu Trung Quốc vì họ tắc trách trong xây dựng. Rồi khi ông nhậm chức Bí Thư Thành Hồ, ông cũng mang tới những sóng to gió lớn khi cho tuyên bố ì xèo về việc diệt cướp, về giải tỏa những building có cơ nguy bị sụp đổ bất cứ lúc nào, về giải quyết tình trạng quá tải ở những bịnh viện công v.v... và mới đây ồn ào về chuyện Thành Hồ đoạt giải Nobel Y khoa?

Trong những nước gọi là XHCN còn lại trên thế giới ngày nay như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Lao, Triều Tiên, việc một cán bộ lên nhậm chức cố gắng đạt thành tích để khoe với cấp trên, mở đường thăng tiến sự nghiệp, được gọi nôm na là "đốt lên ba đống lửa ". Nhưng với khả năng chân thực của mình hay bằng thủ đoạn cướp công người khác, thì kết quả tất yếu vẫn là ba đống lửa đó cháy lên rừng rực thì mới tính! Những đống lửa mà ông Đinh La Thăng đốt, khói lên nghi ngút mà không thấy ngọn lửa đâu cả. Chỉ có những người nhẹ dạ mới tin là ông ĐLT có khả năng thực hiện những chỉ tiêu mà ông đưa ra, nhờ truyền thông đàn em xướng lên khắp các miền đất nước! Ông Đinh La Thăng mà là người có cá tính ư? Thật buồn cười! Ông chỉ là người láu cá, đưa ra những kế hoạch ảo, thỏa mãn ước vọng của người dân, tạo thế cho mình. Ngay như chuyện ông chửi như tát nước vào nhà thầu Trung Quốc cũng chỉ là làm màu cho ra vẻ. Nếu ông thực tâm dám chửi nhà thầu Trung Quốc, coi quyền lợi nhân dân là tối thượng, ông sẽ không để cho an ninh, côn đồ xử sự thô bạo với những người xuống đường đòi lại chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, đòi Formosa cút khỏi Việt Nam?

Đối với cá nhân người viết, tôi không quan tâm tới sự nghiệp chính trị của ông Đinh La Thăng có sống sót sau Hội Nghị Trung Ương 5 khóa 12 hay không. Dù là Nguyễn Phú Trọng, hay Đinh La Thăng, hay Đinh Thế Huynh, không có gì khác trong bản chất của chúng. Chúng là một tập đoàn thống trị dã man trên quê hương Việt Nam hiện nay. Ngoài nỗ lực đấu tranh của những người VN yêu nước để chế độ CSVN sớm tiêu vong, thì những trận sát phạt, nội đấu của những tên cộng sản đầu sỏ cũng sẽ góp phần đưa ngày hồi sinh của dân tộc sớm trở về trên đất nước đã quá nhiều đau thương này.

06.05.2017

Chắc chắn, không thể khác: Anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ bởi công an cộng sản

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Sự việc anh Nguyễn Hữu Tấn vào đồn công an thì sống, ra đồn thì chết là một tiếp diễn không ngừng nghỉ của thảm trạng người dân chết trong đồn công an. Từ thắt cổ bằng dây cuốn chiếu, dây điện thoại... lần này được công an cho lên cấp bằng hành động tự cắt cổ - không phải bằng một nhát mà là hai.

Chúng ta thử phân tích sự việc này để thấy rõ bản chất vừa bạo tàn vừa láo khoét của công an cộng sản.

Thời gian và tâm lý:

Anh Tấn bị công an bắt vào ngày 02/05/2017. Chưa tròn 1 ngày sau thì anh chết. Khoảng thời gian quá ngắn để anh phải trải qua những cuộc hỏi cung, tra vấn dài dẳng để anh bị khủng hoảng tinh thần. Quá ngắn để anh bị rơi vào tình trạng đờ đẫn, hỗn loạn vì thiếu ngủ. Quá ngắn để anh lâm vào trạng thái phẫn nộ cùng cực đến nỗi phải chọn cái chết và chết bằng cách tự cắt cổ.

Bối cảnh:

Theo lời công an thì anh Tấn xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống và điều tra viên ra ngoài lấy nước cho anh, để lại cặp táp trên bàn, trong đó có con dao rọc giấy. Dựa vào lời kể này thì rõ ràng quan hệ giữa anh Tấn và điều tra viên không ở trong trạng thái căng thẳng, và vì thế điều tra viên đáp ứng yêu cầu của anh Tấn. Việc điều tra viên ra ngoài để anh Tấn một mình trong phòng, không còng tay còng chân lại chứng tỏ là tình trạng khá bình thường. Trong một bối cảnh như vậy không thể có chuyện anh Tấn quá phẫn nộ để mà tự cắt cổ mình. 

Tội trạng:

Tội trạng mà công an gán cho anh Tấn là "tán phát tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Đây là "tội" đối với chế độ nhưng đó không phải là một hành động đê hèn, xấu xa, làm mất danh dự đối với một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo như anh Tấn. Do đó, anh không tự tử vì xấu hổ, vì nhục nhã. Anh cũng không thể chọn cái chết thay vì chọn bản án tù (nếu có) và bản án chỉ chừng ba bốn năm như nhiều người khác đã bị chế độ giam cầm.

Con dao rọc giấy:

Những con dao loại này không phải là loại thật sắt, bén. Do đó nếu anh Tấn dùng dao rọc giấy để cứa cổ mình thì phải cứa nhiều lần. Đằng này theo hình chụp thì có đến 2 vết cắt sâu ở cổ đến nỗi phải khâu lại.

Trong một thời gian ngắn chưa đủ để rối loạn hay điên cuồng, trong một bối cảnh tương đối không căng thẳng, với một hành vi bị kết án không làm mất danh dự tín đồ PGHH và bản án cũng không quá nặng... có thể nào anh Tấn có thể cứa qua cứa lại cổ mình nhiều lần và cứa 2 vết cứa khác nhau để tự sát?

Tất cả đều không hợp lý và bất khả thi!

Do đó, sự việc "Nguyễn Hữu Tấn xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống và lấy dao rọc giấy trong cặp của điều tra viên để tự sát" là một sản phẩm tưởng tượng đầy láo khoét, bỉ ổi của tập đoàn công an tàn ác.

Anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần thành, là cột trụtrong gia đình và kiếm sống bằng việc bán hủ tiếu chay. Anh còn có đứa con trai mới 9 tuổi. Quá đủ để anh không thể nào chọn cái chết và tự giết mình một cách vô lý như công an vu khống.

Chắc chắn, không thể khác - anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ bởi công an cộng sản.

06.05.2017


Ngón nghề tổ truyền

Trần Thảo (Danlambao) - ...Những phe phái trong thượng tầng đảng CSVN đang đấu đá nhau quyết liệt để tranh giành ảnh hưởng. Nội bộ đảng CS bất ổn, kéo theo những chống đối của quần chúng nhân dân Việt Nam đối với ách cai trị bạo ngược của chế độ đã dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cơ chế. Để đối phó với những tiếng nói bất khuất càng ngày càng đều khắp và quy tụ, chế độ lại sử dụng chiêu thức xảo trá tổ truyền của cộng sản, có từ thời Cách Mạng Văn Hóa bên Trung Quốc và Cải Cách Ruộng Đất thời đầu thập niên 50 tại miền bắc Việt Nam. Đó là sử dụng lực lượng tay sai khuyển mã được dán nhãn Nhân Dân để đàn áp những tiếng nói chống đối...

*

Một bản tin nhỏ trên trang mạng của Luật Sư Lê Công Định cho thấy cô Nguyễn Thị Hương, cũng là một nạn nhân cùng với cô Lê Mỹ Hạnh trong vụ bị tấn công một cách dã man bởi Phan Sơn Hùng và đồng bọn, đã bị công an quận 2 đe dọa và thuyết phục ký tên bãi nại, với lý do vết thương không nặng. 

Theo LS Lê Công Định, việc bãi nại của một nạn nhân không thể đại diện cho tất cả nạn nhân, huống hồ gì việc bãi nại chỉ liên quan tới vấn đề bồi thường dân sự, trong khi vấn đề có liên quan tới an ninh xã hội thì không thể bãi nại là xong xuôi, không đơn giản như vậy!

Nhưng qua sự kiện công an quận 2 vừa đe dọa vừa thuyết phục cô Nguyễn Thị Hương bãi nại vụ kiện tụng, đã cho thấy khá rõ thế lực nào đứng phía sau những tên gọi là Cờ Đỏ này và động cơ của chúng.

Không phải mới đây, mà từ lâu chế độ công an trị ở Việt Nam đã dùng những thành phần tay sai khuyển mã để dằn mặt, đàn áp bằng bạo lực những tiếng nói bất khuất, không chịu thỏa hiệp với chế độ, và quyết tâm đấu tranh cho công lý xã hội. 

Sự việc lực lượng an ninh CSVN và lũ cờ đỏ giả dạng côn đồ, chận đường hành hung, gây thương tích, hay đem nước sơn, mắm tôm, đồ dơ bẩn v.v... ném vào cửa nhà của những đối tượng cần dằn mặt, đã từng xảy ra thường xuyên, mà người dân dù trình báo với cơ quan an ninh, công an, đều không được điều tra, trả lời thỏa đáng. Những biên bản hiện trường chỉ được ghi cho có rồi an vị trong thùng rác. Điều này cũng dễ hiểu, bởi thủ phạm đầu sỏ là an ninh, công an của chế độ, đứng phía sau giật dây, có bao giờ mà hổ tự lột da mình!

Nhưng với vụ cô Lê Mỹ Hạnh và thân hữu bị hành hung dã man lần này thì sự việc bạo lực được sử dụng để trấn áp những tiếng nói phản kháng đã mang một tầng ý nghĩa mới. Thủ phạm Phan Sơn Hùng và đồng bọn ngang nhiên quay clip và post toàn bộ quá trình tấn công nhóm cô Lê Mỹ Hạnh lên trang mạng Face Book, với những lời xấc xược sặc mùi tuyên giáo, thách thức đám đông, thay vì ném đá giấu tay như những lần trước.

Tình hình bạo lực tăng cường độ và ngang nhiên thách thức xã hội như thế khiến chúng ta suy nghĩ, cái nhóm khuyển mã gọi là Cờ Đỏ có ý đồ gì, hay nói thẳng ra, lực lượng an ninh CSVN đang tính toán gì?

Những phe phái trong thượng tầng đảng CSVN đang đấu đá nhau quyết liệt để tranh giành ảnh hưởng. Nội bộ đảng CS bất ổn, kéo theo những chống đối của quần chúng nhân dân Việt Nam đối với ách cai trị bạo ngược của chế độ đã dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cơ chế. Để đối phó với những tiếng nói bất khuất càng ngày càng đều khắp và quy tụ, chế độ lại sử dụng chiêu thức xảo trá tổ truyền của cộng sản, có từ thời Cách Mạng Văn Hóa bên Trung Quốc và Cải Cách Ruộng Đất thời đầu thập niên 50 tại miền bắc Việt Nam. Đó là sử dụng lực lượng tay sai khuyển mã được dán nhãn Nhân Dân để đàn áp những tiếng nói chống đối.
Thời Cách Mạng Văn Hóa bên Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã sử dụng lực lượng Hồng Vệ Binh để tiêu diệt những thành phần mà Mao Trạch Đông cho là nguy hiểm đối với chế độ. Những tên cuồng đảng trong Hồng Vệ Binh được tuyên truyền như là lực lượng nhân dân tự phát, đứng lên tiêu diệt những người mà họ cho là phản động, Hán gian, bán nước v.v... Đám Hồng Vệ Binh trong Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Quốc đã truy giết bao người vô tội, đạp đổ, đốt phá tan hoang những cơ sở vật chất. Mao Trạch Đông đứng ngoài, phủi tay, không có tí trách nhiệm nào trong vụ hằng triệu người vô tội bị giết chóc, đày đọa! Tất cả là do nhân dân tự phát và hành động mà!

Trong Cải Cách Ruộng Đất ở miền bắc Việt Nam thời đầu thập niên 50 cũng xảy ra tình trạng tương tự. Những cái đầu đất sét, cuồng đảng, được nhồi nhét ý tưởng đảng là thần thánh, Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, con đường đảng đã chọn là không thể nào sai được! Cứ như thế mà từ thành thị tới thôn quê nghèo nàn, hằng trăm ngàn người dân vô tội bị quy là phản động, bị đôn lên thành địa chủ, tư sản phản động, bị đám đông hò hét, ném đá, đấu tố, xử tử v.v... Bà Nguyễn Thị Năm, chủ của hiệu buôn Cát Hanh Long, một tư sản yêu nước, ủng hộ kháng chiến chống Pháp, từng nuôi bao cán bộ Việt Minh trong nhà, từng ủng hộ vô số vàng bạc. Những Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương v.v... ăn dầm nằm dề trong nhà bà Năm. Bản thân Bà Năm cũng có hai con trai tham gia đoàn quân Vệ Quốc. Thế mà khi theo lệnh Trung Quốc phát động Cải Cách Ruộng Đất, Hồ Chí Minh đã đền ơn đáp nghĩa Bà Năm bằng cách đem Bà Năm ra đấu tố đầu tiên, mở màn cuộc tiêu diệt giai cấp tư sản, địa chủ long trời lở đất ngoài miền Bắc Việt Nam. Trong hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh có ghi lại một chi tiết, đó là Hồ Chí Minh mang kiếng đen, đeo râu giả tới dự khán buổi đấu tố và xử tử bà Nguyễn Thị Năm. Sau này khi bị chất vấn về việc xử Bà Năm, Hồ Chí Minh cũng xử sự y chang Mao Trạch Đông, có nghĩa là đổ mọi tội lỗi cho mấy cái đầu đất: "Nhân dân muốn như thế mà! Nhà nước đâu thể trái ý nhân dân!"

Những cái đầu đất Phan Sơn Hùng, Trần Nhật Quang, Huỳnh Thị Phương Uyên v.v... đang là những con thiêu thân được an ninh CSVN sử dụng cho ý đồ thăm dò dư luận. Khi chỉ thị cho Phan Sơn Hùng tung clip quay toàn cảnh tấn công cô Lê Mỹ Hạnh và thân hữu một cách dã man lên Facebook với những lời thách thức sặc mùi tuyên giáo, an ninh CSVN muốn thăm dò phản ứng của đám đông quần chúng. Nếu quần chúng sợ hãi, co đầu rút cổ, chúng sẽ làm tới, sẽ dùng phương thức bạo lực coi trời bằng vung của Hồng Vệ Binh, trấn áp và đày đọa bất kỳ ai mà chúng coi không thuận mắt.

Trong mấy ngày qua, phản ứng phẫn nộ của quần chúng đối với vụ Phan Sơn Hùng và đồng bọn tấn công cô Lê Mỹ Hạnh và thân hữu đã khiến cho an ninh CSVN như đạp phải cái đinh. Điều này giải thích cho sự kiện công an quận 2 vừa đe dọa vừa thuyết phục cô Nguyễn Thị Hương bãi nại, chấm dứt khiếu kiện.

Người viết bài này rất phấn khởi khi có nhiều luật sư đã nhìn rõ cái khuynh hướng hồng vệ binh nguy hiểm đang dần hiện hình trong xã hội Việt Nam. Tiêu biểu như Luật Sư Lê Công Định đã đứng ra lấy phiếu ủng hộ của quần chúng nhằm đưa những tên thủ ác như Phan Sơn Hùng, Huỳnh Thị Phương Uyên ra trước pháp luật. 

Nếu tất cả chúng ta chỉ lo thủ thân, mặc kệ xã hội bên ngoài đảo lộn trật tự, cái ác lên ngôi, thì hôm nay nạn nhân là cô Lê Mỹ Hạnh bị đánh thê thảm, là anh Nguyễn Hữu Tấn ở Vĩnh Long bị công an cắt cổ, nạn nhân trong tương lai có thể là bất kỳ ai trong chúng ta.

Dĩ nhiên an ninh CSVN sẽ tìm mọi cách để cho vụ án lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, bao che cho lũ khuyển mã tay sai, hay nhiều lắm là đưa ra vài con dê tế thần để trấn an dư luận. Nhưng nếu chúng ta không lên tiếng, thì sẽ nhường diễn đàn cho những con chó điên như Trần Nhật Quang, Phan Sơn Hùng. Chúng sẽ tự dán nhãn nhân dân cho mình, đẩy tất cả những tiếng nói bất khuất, đấu tranh cho chính nghĩa của dân tộc về phía đối nghịch với bản án phản động, phản bội tổ quốc, chống phá cách mạng v.v. 

Chúng ta có thể chịu đựng sự nghịch lý như vậy hay không?

06.05.2017

Người công dân Việt Nam Cộng Hòa bất khuất!

Nguồn hình: Page Facebook Nam Việt Nam
Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Hầu hết những ai công khai chống Cộng đảng đòi dân quyền dân chủ đều bị sách nhiễu thường xuyên như quăng mắm thối vào nhà, hay bị du đảng của Công An mướn đánh đập ngoài đường phố, hoặc là bị tù nhiều năm, vân vân. Biết bao nhiêu vụ đã từng xảy ra như vậy, ai ai cũng có thể xem lại tin tức. Thế mà lần này, có một người chỉ dán cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa tại cột đèn lại nhận lãnh một kết cục nặng nề hơn bao giờ hết. Đó là bị đâm vào cổ mà chết chỉ sau một ngày bị bắt vào đồn mà khỏi cần tòa án gì cả. Báo chí của Cộng đảng che giấu loan báo là anh Nguyễn Hữu Tấn đã tự sát tại đồn Công An ở Vĩnh Long. Anh Tấn bị bắt vào đồn là vì đã dán cờ Vàng tại các cột đèn ở thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long nhân ngày tháng Tư Đen năm nay. Bên đài BBC cũng đã loan tin việc này.

Anh Tấn năm nay chỉ có 38 tuổi, như vậy là chưa một ngày nào anh Tấn sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa cả vì chế độ này đã bị bức tử hơn 42 năm rồi kể từ năm 1975. Thế mà nay, nếu mọi người tin theo đúng như báo chí của Cộng đảng loan tin, tức là anh Tấn vì lá cờ Vàng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà tự sát trước "quân thù Cộng sản" thì hóa ra, hồn nước của người Việt Nam không Cộng Sản vẫn còn mạnh trong lòng người dân như vậy hay sao? Chẳng lẽ nào lại có chuyện thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, tiếp tục chống Cộng giải phóng nước nhà dựng lại Việt Nam Cộng Hòa cho bằng được hay sao? 

Bấy lâu nay, Cộng đảng khẳng định rõ ràng là chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi mà, thế hệ trẻ như anh Tấn chẳng còn ai biết Việt Nam Cộng Hòa là gì cả mà. Thế mà nay có người trẻ như anh Tấn tự sát vì cờ Vàng trước mặt Cộng thù thì lạ quá!

Trước đây, anh Nguyễn Viết Dũng (tự Dũng Phi Hồ) ở Thanh Hóa khi đi biểu tình phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội, anh bận bộ quân phục của Việt Nam Cộng Hòa đã làm bao nhiêu người dân bàng hoàng. Nay thêm vụ anh Tấn tự sát trước "giặc Cộng" thì hóa ra ở cả hai miền Nam Bắc, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn thổn thức trong lòng người dân ở các thế hệ trẻ hay sao?

Nếu ai đó bảo đây chỉ là hai trường hợp riêng rẽ đếm trên đầu ngón tay, vậy thì người dân Hà Tĩnh đi biểu tình chống Formosa mới đây dương cao cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa thì cần thêm bao nhiêu bàn tay để đếm đây? 

Anh Tấn tự sát hy sinh vì cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa tại đồn Công An của Cộng thù-hình ảnh đấu tranh này đẹp quá phải không? Sự tự sát của anh lại được chính Cộng thù loan tin thừa nhận kia mà! Còn hình ảnh người đấu tranh chống bạo quyền Cộng Sản nào ở trên thế giới này đẹp hơn như thế nữa? Anh Tấn không đợi bị giết-Anh tự sát tại đồn Công An! Đây không phải hình tượng bất khuất anh hùng hay sao?

Chính cái ác, cái láo của Cộng sản đã làm cho chính nghĩa dân tộc công lý dân quyền của Việt Nam Cộng Hòa lên ngôi, tạo ra "tiếng vọng ngàn thương" thổn thức trong lòng người dân. Lá cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa như vậy là vẫn được bao thế hệ đổ máu hy sinh để gìn giữ. Anh Tấn ra đi chắc chắn cũng sẽ linh thiêng sẽ cùng với bao người hy sinh lúc trước quay lại phù hộ lá cờ Vàng này, để Cộng thù đêm ngày ngũ không yên vì sợ đến ngày bị dân tộc Việt này lôi ra trừng phạt, ác gây càng nhiều mà không biết hối cải, trừng phạt càng thảm khốc. 

Anh Nguyễn Hữu Tấn không phải là một người lính. Anh chỉ là một người dân. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có thể bị bức tử, quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể bị cưỡng ép tan hàng, nhưng người dân Việt Nam Cộng Hòa từ Bắc chí Nam vĩnh viễn không bao giờ đầu hàng chủ nghĩa Cộng Sản. Nhớ nhé!

Cầu mong anh Tấn cùng bao tử sĩ khác linh thiêng phù hộ cho mọi thế hệ già trẻ Việt Nam trước sau đứng lên dựng lại ngọn cờ Vàng, biểu tượng cho khát vọng công lý dân quyền và độc lập của muôn dân.

Xin được thấp nhang quỳ lạy hương hồn tử sĩ Nguyễn Hữu Tấn, và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa đưa tiễn Anh, người công dân Việt Nam Cộng Hòa bất khuất!5/5/2017

Chế độ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Kim Jong-Un Việt Nam


Tại Sài  Gòn

Chiều ngày 2/5/2017, nhóm côn đồ gồm 4 nam, một nữ do Phan Sơn Hùng tổ chức đã đột nhập vào Phòng C1, số nhà 66, đường số 1 Trần Não, phường Bình An, Quận 2 Tp HCM, dùng bình xịt hơi cay và mũ bảo hiểm hành hung tàn độc 3 phụ nữ, gồm các cô Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hương và Hồ Ngọc Cầm. Sau đó chúng đưa lên trang facebook Phan Hùng đoạn video chúng quay trong lúc tấn công với lời hăm dọa:

"Màn chào mừng thành viên cờ vàng 3 sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn! Còn thằng 3 que nào muốn xuyên tạc, kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn lật đổ nữa thì cứ lên tiếng".

Đã thế, Phan Hùng còn tiếp tục khoe tính giang hồ, thách đố pháp luật, thách đố phản ứng công luận, thách đố những người mà Phan Hùng cho là “chống đối chế độ”.

Chính đương sự xác nhận công khai như thế nhưng ông Trung Tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Tp Hồ Chí Minh họp báo thì [1]

"Qua lời khai của bảo vệ chung cư ở quận 2 thì thời điểm lúc đó có một người phụ nữ trong nhóm chạy ra hô "nó giật chồng em". Tuy nhiên, đây chỉ đó chỉ là lời khai ban đầu của các nhân chứng.

"Công an cũng đang xác minh động cơ đánh người của các đối tượng là gì? Chúng tôi sẽ làm đến nơi đến chốn, xử lý đúng người đúng tội"

Đồng thời trong họp báo ông phủ nhận các đối tượng trên có liên quan đến công an!

Ở đây có hai điểm cần lưu ý là:

- Đối tượng đã tự khẳng định hành động vì động cơ chính trị (lời hăm doạ trích dẫn bên trên) nhưng với ông Giám đốc Công an thì "công an cũng đang xác minh động cơ đánh người..."! Với côn đồ, họ chỉ hành động trong bóng tối, cốt lõi vì vây cánh và tiền! Như vậy tại sao nhóm Phan Hùng hành động công khai và hăm dọa về chính trị? Chỉ có thể là, hoặc họ muốn mua chuộc công an để dễ làm ăn, hoặc chính công an mướn họ hành động, “ném đá giấu tay”, với mục đích dằn mặt người dấn thân tranh đấu!

- Ông Giám đốc "phủ nhận đối tượng có liên quan đến công an"! Mọi người đều biết công an và côn đồ luôn đối nghịch nhau! Nên, nếu công an thực hiện đúng nhiệm vụ, là chỉ bảo vệ công dân, thì dứt khoát chỉ có kẻ điên rồ mới nghĩ là công an có liên hệ với côn đồ! Nhưng thực tế đã xảy ra công khai là công an từng dùng côn đồ tấn công người biểu tình. Vì thế, sự thanh minh của ông Giám Đốc công an tự nó đã xác minh công an hợp tác cùng côn đồ!

Tại Vĩnh Long

Chiều ngày 4/5/2017, UBND Tỉnh tổ chức họp báo về cái chết của người bị tạm giam là ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc công an Tỉnh cho biết: [2]

"Đối tượng Tấn bị bắt để điều tra về hành vi tán phát tài liệu chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại Điều 88 của Bộ luật hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cái được cho là “tài liệu chống phá nhà nước” thực tế là những miếng vải màu vàng, rất giống lá cờ, nhưng hoàn toàn không có 3 sọc đỏ! Vì thế, nếu gọi đó là cờ, thì chỉ là cờ vàng mà thôi. Gia đình nạn nhân vô cùng phẫn uất và clip nầy được phổ biến trên facebook để chứng minh! [3]

Tiếp đến ông Phó Giám Đốc Công an Tỉnh mô tả “động tác tự tử” của ông Nguyễn Hữu Tấn như sau:

"Theo camera quay lại, lúc điều tra viên ra khỏi phòng thẩm vấn, đối tượng Tấn đã lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra. Sau đó, đối tượng này dùng tay trái nắm lấy dao rọc giấy cắt cổ mình 3 lần, sau đó chuyển con dao sang tay phải tiếp tục cắt thêm nhiều lần cho đến khi kiệt sức và tử vong sau đó"

Rồi ông kết luận:

"Một lần nữa chúng tôi khẳng định, đối tượng Tấn tử vong là do tự sát, hoàn toàn không có một nguyên nhân nào khác. Toàn bộ quá trình Tấn dùng dao tự sát đều được camera tại đó ghi lại. Chúng tôi đã cho gia đình nghi phạm Tấn xem toàn bộ dữ liệu camera trên. Đồng thời, gia đình Tấn còn được chứng kiến công tác khám nghiệm tại hiện trường".

Với sự mô tả trên thì chính ông Đại tá Công an Tỉnh Vĩnh Long nhắc cho mọi người nhớ lại vô số cách “tự sát” của nạn nhân trong đồn công an từ Nam chí Bắc! “Tự sát” bằng dây giày! Tự sát bằng “giây điện thoại để bàn”! “Tự sát” vì “ân hận” kể cả viết thư “ca ngợi đảng” trước khi chết....

Facebook Cô gái Đồ Long đưa tin và hình ảnh tang lễ ông Nguyễn Hữu Tấn [4]

Và cập nhật:

"Cập nhật tin từ Vĩnh Long tối 4.5: Gia đình Nguyễn Hữu Tấn đã quyết định để thi hài anh lại nhiều ngày nữa để làm rõ cái chết, chứ không hỏa táng sớm như dự kiến. Ngoài ra, Hội đồng Liên Tôn sẽ làm đơn gửi Liên Hiệp Quốc báo cáo về cái chết của Tấn!"

Tại Nghệ An

Nhà đương cục Nghệ An lại bày trò dán “trộm” các quảng cáo khắp nơi [5] lên án Cha Antôn Đặng Hữu Nam, làngười đã lãnh đạo giáo dân và đồng bào địa phương phản đối Formosa đầu độc môi trường cũng như cùng xuống đường đi nộp đơn khiếu kiện tập thể nhưng đã bị đàn áp đẫm máu.

Kẻ nhân danh “chính quyền” với đầy đủ sức mạnh và vũ khí trong tay nhưng lại phải cho người lén lút đi dán quảng cáo bịa đặt thì tự nó đã nói lên bản chất.

Tạm kết

Hãy nhìn Kim jong-Un, người đang lãnh đạo Bắc Hàn!

Một đất nước chỉ dùng tiền để chế tạo bom nguyên tử trong lúc dân thì chết đói phải cầu xin viện trợ khắp nơi! Tích trữ bom rồi đe dọa thế giới nhưng lại rêu rao là yêu hòa bình.

Các lễ tượng niệm ông Nội và Cha thì tập họp dân như những hình nộm để khoe mẽ tối đa sức mạnh quân sự chỉ để tuyên truyền.

Xử tử công khai cả Chú dượng cùng một số người khác. Và mới nhất, tổ chức ám sát thành công người anh cùng cha khác mẹ là Kim jong-nam, dù ông nầy đã sống lưu vong kể từ khi Kim jong-un lên lãnh đạo. Tệ hại hơn nữa là sau đó đã không dám xác nhận, lại đổ lỗi là do “thế lực thù địch âm mưu giết công dân Bắc Hàn”! Còn số tù nhân khổ sai cả nước thì không ai có thể biết hết được!

Một chế độ chỉ tuyên truyền và tuyên truyền bất chấp trơ trẽn và lương tri nhân loại.

Cộng sản Việt Nam không khác. Cũng tuyên truyền! Chỉ tuyên truyền. Bất chấp đang là Thế kỷ thứ 21. Đang là thời đại internet. Đang là thời đaị của facebooks, của messengers, của twitters...

Cụ thể nhất là một Bộ trưởng Công an đã để xảy ra hơn 200 vụ giết người man dại ngay tại đồn, từ Nam chí Bắc suốt trong thời gian ông lãnh đạo lại được đảng đưa lên đến chức Chủ Tịch nước!

(5/5/2017)


________________________________________

Chú thích: