Thursday, May 14, 2015

Hội Nghị Trung Ương 11 đảng CSVN, phương thức robot


Trần Quang Thành (Danlambao) - Từ ngày 4 đến ngày7/5/2015, Trung ương đảng CSVN đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 tại Hà Nội. Đáng chú ý, trong bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này, Dự án Sân bay Quốc tế Long Thành lại được coi là quan trọng, ngang hàng với 3 vấn đề trọng đại khác. Đó là các vấn đề về phương hướng công tác tổ chức nhân sự, về số lượng-việc phân bổ đại biểu và vấn đề mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Điều đáng lưu ý là trong lúc Trung Quốc tiếp tục xâm lấn đất liền, chiếm biển đảo lập căn cứ không quân, hải quân, và đang uy hiếp an ninh hàng hải, uy hiếp tự do thông thương của khu vực và thế giới, thì BCH Trung ương đảng CSVN im re, không bàn thảo gì cả!

Khi được hỏi về sự kiện này, nhà quan sát Nguyễn Khắc Mai đã chia sẻ cảm nghĩ với nhà báo Trần Quang Thành như sau, mời quý vị theo dõi.

15/04/2015


Tại sao đảng muốn dân sống với xác chết?

Phạm Trần (Danlambao) - Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã đặt tiêu chuẩn tiên quyết cho người được chọn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa đảng XII là phải tuyệt đối trung thành với “chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng”.

Ông Trọng đã nói như thế trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 11 ngày 07/05/2015 trước mặt 200 Ủy viên của khóa đảng XI sắp mãn nhiệm (175 chính thức và 25 dự khuyết).

Nhưng tại sao ông Trọng lại muốn bắt dân phải tiếp tục sống với những thây ma đã bị nhân dân trong thế giới Cộng sản ruồng bỏ từ 1989 ở Đông Âu và 1991 ở Liên bang Nga?

Có phải lãnh đạo đảng CSVN đã quẫn trí hay phải kiên định Mác-Lênin để làm tròn nghĩa vụ phương châm 16 chữ với láng giềng lật lọng Trung Hoa: “Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan" , hay là "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai"?

Còn về “tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng Hiến pháp của Nhà nước…” được ông Trọng đính kèm có còn gì mà duy trì khi cả hệ thống đã phá sản, không đem lại cơm no áo ấm, tự do, dân chủ, độc lập và hạnh phúc cho dân như mục tiêu của cách mạng mà ông Hồ đã đặt ra?

Ông Hồ từng nói: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác.” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, tập 10, tr.4.)

Nhà lãnh đạo đảng “nói dzậy mà không phải dzậy”. Đảng của ông có lợi khi cứ một mình một chợ, không cho ai chen chân vào gánh vác việc nước. Ông độc quyền, độc đảng và độc tài. Ông không cho dân ra báo, bắt mọi người phải đọc báo đảng và nghe tuyên truyền một chiều. 

Ông bỏ tù những ai lăm le chệch hướng, giết bỏ những người ông nghi không có lợi cho đảng. Đảng của ông cũng đã nhúng tay vào máu nhân dân trong Cuộc cải cách ruộng đất mang tên “long trời lở đất” (1953-1956), thảm sát Mậu Thân Huế 1968 và phải mang tội với hàng trăm ngàn oan hồn Việt Nam đã chết trên Biển Đông sau ngày 30/04/1975!

Cán bộ đảng viên của ông Hồ cũng chưa bao giờ biết “thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, hay biết “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 12, tr.498.)

Chính vì vậy mà trong cuộc phỏng vấn của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, hai anh em nhà bỏ đảng Huỳnh Nhật Hải (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm Thành ủy viên) và Huỳnh Nhật Tấn (nguyên Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm Tỉnh ủy viên dự khuyết), đã nói về nhân cách của ông Hồ:

Phạm Hồng Sơn: Nhưng nhiều người cho rằng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là rất tốt đẹp, đáng học theo? 

Huỳnh Nhật Hải: Đúng, rất tốt đẹp và đáng học nếu chỉ căn cứ vào lời nói và khẩu hiệu như ông Hồ Chí Minh đã đề ra. Và đúng là ĐSCVN hiện nay cũng đang thực hiện đúng như thế, các khẩu hiệu, lời nói, mục tiêu của họ hiện nay cũng rất hoặc khá tốt đẹp, nhưng hành động và thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại – cũng như ông Hồ Chí Minh.

Huỳnh Nhật Tấn: "Nếu chỉ căn cứ vào truyền thống nhân ái của người Việt Nam thông thường thôi thì cũng thấy đáng lý ra, với cương vị là người có quyền hành cao nhất, ông Hồ Chí Minh phải ra lịnh không được giết hoặc hãm hại ân nhân của mình như vụ xử bắn bà Nguyễn Thị Năm (còn được biết là Cát Hanh Long, tên cửa hàng của gia đình bà tại Hải Phòng) và nhiều người khác trong Cải cách Ruộng đất. Hoặc những vụ bắt bớ, thanh trừng các đồng sự, các ân nhân của ĐCSVN sau này mà không qua xét xử thì ông Hồ Chí Minh không thể không biết là trái đạo lý. Nếu ông Hồ Chí Minh thực sự là người vì nước vì dân thì sau khi lên nắm quyền, điều đầu tiên ông Hồ Chí Minh phải làm là phải để nhân dân và giới trí thức có nhiều tự do hơn thời thực dân Pháp chớ.” (Phạm Hồng Sơn, pro&contra, Thế giới mới, ngày 10/05/2015)

Như vậy thì ông Hồ có tư tưởng gì, ngoài Cộng sản sắt máu thuần túy? Do đó,“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội”, ra đời năm 1991 sau được bổ sung, phát triển năm 2011 và luật hóa thêm lần nữa tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013, cũng chỉ nhằm củng cố địa vị cầm quyền độc tôn cho đảng để tiếp tục gây thảm họa cho đất nước.

Vậy mà vẫn có Dư luận viên Tuyên giáo đã lập luận lạc lõng rằng: “Sự kiên định của Đảng ta đối với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh có cơ sở lý luận và thực tiễn khách quan. Trước hết, về phương diện lý luận, đó là sự phụ thuộc về bản chất chính trị của một đảng vào tính chất và nội dung hệ tư tưởng, lý luận mà đảng đó lựa chọn làm kim chỉ nam cho hành động.” (Trích báo Quân đội Nhân dân, ngày 12/05/2015)

Nhưng cái “kim chỉ nam” này đã đưa đến thảm họa 30 năm chinh chiến, trong đó có 20 năm miền Bắc xâm lược miền Nam mà cho đến 40 năm sau ngày được mạo danh “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, 30/04/1975, nhiều tiếng nói trong lòng chế độ đã lên án đảng.

Một trong những phản ứng đanh thép đến từ Nhà văn, Đại tá Quân đội Nhân dân nghỉ hưu Phạm Đình Trọng. Ông Trọng là người đã ra khỏi đảng ngày 20/1/2009, viết trong bài phổ biến hôm 22/4/2015: “Những người Cộng sản Việt Nam đã cắt đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam rồi họ lại lấy máu của chính dân tộc Việt Nam để thống nhất đất nước, để họ nghiễm nhiên thống trị cả nước không cần lá phiếu bầu chọn của người dân! Những người Cộng sản Việt Nam coi đó là chiến thắng vĩ đại của họ. Còn với dân tộc Việt Nam đó là keo thua đau đớn tức tưởi! Với những người dân miền Nam đã được sống trong tự do dân chủ, nay mất cả quyền con người, quyền công dân, không được quyền bầu chọn người quản lý đất nước, người lãnh đạo dân chúng, còn cái thua nào đau hơn!”

Suy thoái-mất đạo đức

Trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là người đầu tiên kể từ thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1986-1991) đã nói dõng dạc: “Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.” 

Tuy nhiên, những ngôn ngữ này không mới, người dân đã nghe lãnh đạo nói chỗ này chỗ kia nhiều lần rồi nhưng có thấy đảng làm gì để thay đổi cho dân bớt khổ đâu?

Bằng chứng hiển nhiên đã ghi trong Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (26-31/12/2011):

“Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây: 

- Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... 

- Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng nhưng chưa được xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp trung ương, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.

- Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.”

Tham nhũng tràn lan

Đến Hội nghị Trung ương 5 từ ngày 07 đến ngày 15-5-2012, trong đó có việc thảo luận "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị này viết: "Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp..., gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước."

"….Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém nêu trên là: Không ít cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí . 

Vai trò của nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương, chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, giảm sút sức chiến đấu và thiếu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập; một số quy định thiếu nhất quán, thiếu chặt chẽ, vẫn còn tình trạng "xin - cho". Tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng chưa đủ mạnh, có mặt chưa hợp lý."

Đến Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng ngày 05/05/2014, lần đầu tiên kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào đầu năm 2013, báo cáo vẫn viết: “Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức.”

Báo cáo cũng nhìn nhận: “Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thấp. Việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất yếu. Việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn hạn chế. Việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt hiệu quả thấp; chưa phát huy được sức mạnh của toàn dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.”

Bè phái-phe nhóm

Đến Hội nghị Trung ương 6, từ ngày 01-10 đến ngày 15-10-2012, có thảo luận quan trọng về "Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi tin một Ủy viên Bộ Chính trị bị chính Bộ Chính trị đề nghị phải chịu một hình thức kỷ luật vì, trong số những vi phạm, đã không làm tròn nhiệm vụ. Tuy danh tính không bị lộ nhưng ai cũng biết người đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bi dự luận bàn tán về chuyện giàu có lên nhanh của gia đình, lạm dụng quyền hành và trách nhiệm trong hai vụ thua lỗ, phá sản của 2 doanh nghiệp hàng hải Vinalines và Vinashin.

Tuy nhiên, Thông báo cuối cùng của kỳ họp đã làm thất vọng hàng triệu người.

Ban Chấp hành Trung ương viết: “Về khuyết điểm chủ yếu: Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa ngăn chặn, khắc phục được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt về lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.

Việc một số đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn có biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói không đi đôi với làm, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân các đồng chí đó, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa tập trung chỉ đạo làm rõ, đánh giá đầy đủ, thực chất tình hình để kịp thời có biện pháp kiên quyết khắc phục một số tiêu cực trong công tác cán bộ (như chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp…) và đề bạt con một số cán bộ lãnh đạo không dựa trên năng lực, trình độ và quá trình rèn luyện, gây dư luận bức xúc.”

Nói về mình, Thông báo đã viết về Bộ Chính trị: “Để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng và góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương cho toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất cao tự nhận và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét có hình thức kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao việc tập thể Bộ Chính trị tự giác xin nhận kỷ luật; điều đó thể hiện tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nghiêm túc, gương mẫu và quyết tâm cao trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Sau khi thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định không kỷ luật Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị.”

Ông Dũng thoát nạn, nhưng uy tín lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng xuống dốc từ đây.

Nổi bật là ông đã thất bại trong kế hoạch đưa hai ông Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh (đã qua đời) và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. 

Thay vào đó, Trung ương đảng đã bỏ phiếu cho Bà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân, khi ấy là Phó Thủ tướng.

Cuối cùng, uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng đã xuống cấp thê thảm ở Hội nghị Trung ương 10 khi Trung ương đảng xếp ông đứng hàng thứ 8 trong số 20 người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư được lấy phiếu tín nhiệm. Ông chỉ được 135 phiếu tín nhiệm cao.

Người đứng đầu bảng với số phiếu “tín nhiệm cao” nhất 152 thuộc về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đứng hàng thừ nhì với 149 phiêu “tín nhiệm cao”.

Kết quả này, do tin bán chính thức bị rò rỉ ra ngoài, đã gây choáng váng trong dự luận.

Như vậy, sau 5 năm cầm quyền và gần 30 năm “đổi mới” , kể từ khóa đảng VI năm 1986, ông Nguyễn Phú Trọng chưa chứng minh được một việc làm thành công.

Ngược lại, ông lại là người đã để cho Việt Nam lệ thuộc trên mọi lĩnh vực, quan trọng nhất là kinh tế, vào Trung Quốc; ngăn chặn mọi phản ứng của nhân dân chống Trung Quốc bá quyền, bành trướng lãnh thổ; cấm dân tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới từ 1979 đến 1989. 

Quan trọng hơn, ông Nguyễn Phú Trọng đã không có một hành động tích cực nào để chống lại kế hoạch lấn chiếm, tân tạo biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Ông cũng đã để cho chính quyền Thành phố Hà Nội và Sài Gòn ngăn chặn không cho dân tưởng niệm 74 chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh chống quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974 và 64 chiến sĩ Quân đội Nhân dân hy sinh trong cuộc chiến với quân Tầu ở Trường Sa năm 1988.

Trên lĩnh vực kinh tế, Việt Nam vẫn chưa làm nổi con ốc vít, tiếp tục làm thuê cho nước ngoài và bị đứng sau cả Kampuchia và Lào thì khả năng tồn tại của ông Trọng và đảng CSVN có cần phải đặt lên bàn cân không ?

Như vậy, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra tiêu chuẩn ưu tiên phải tuyệt đối trung thành với những thứ đang hủy hoại đất nước như “chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng” thì ông muốn Việt Nam đi về đâu? -/-

14/05/2015


Biểu tình phản đối ngân hàng Vietcombank quỵt nợ khách hàng

Bạn đọc Danlambao - Ngày 12/5/2015, một số nhân vật tranh đấu tại Hà Nội đã kéo đến trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) – chi nhánh Thanh Xuân để yêu cầu trả lại tiền cho khách hàng.

Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ ‘Vietcombank quỵt tiền khách hàng’ ngay trước trụ sở chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại địa chỉ số 448 - 450 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình xuất phát từ việc Vietcombank ngang ngược phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thanh Giang, một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Hà Nội.

Bắt đầu từ năm 2011, ngân hàng này đột nhiên từ chối để ông Nguyễn Thanh Giang rút tiền với lý do thực hiện theo sự chỉ đạo của bộ côn an cộng sản. Từ đó đến nay, ông Giang đã nhiều lần trực tiếp đến ngân hàng này yêu cầu hoàn trả lại số tiền trong tài khoản, nhưng không được đáp ứng.

Quá bất bình trước hành vi trên, nhiều người đã kéo đến trụ sở Vietcombank để biểu tình, đòi lại công bằng cho ông Nguyễn Thanh Giang, đồng thời tố cáo những việc làm bất minh của ngân hàng này.

Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Hãi hùng rau muống để tủ lạnh vẫn dài ra cả gang tay

Một người bà con trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Nội Bài mua mớ rau muống để tủ lạnh vẫn dài ra cả gang tay.

Chị Tươi, chủ một ruộng rau muống ở xã Kim Nỗ (Đông Anh, HN) tiết lộ, chỉ với một lượng nhỏ thuốc kích thích tăng trưởng, giá thành rẻ (dạng bột, 1 gói hòa 32-40 lít nước; dạng sủi: 1 viên 5gr pha với 20-40 lít nước) thì 1-2 ha ruộng rau muống cằn cỗi có thể "lớn vọt và đẹp như mơ" chỉ sau một đêm đậy bạt.

Bên cạnh những vườn rau tuân thủ quy trình trồng rau sạch, nhiều hộ gia đình trồng rau tự phát dùng "thuốc vượt" bất chấp liều lượng và thời gian cách ly. Chưa kể, rau đã cắt lại có thể lại được tắm trong một loại hóa chất "kích phọt", có thể dài ra cả gang tay, rau muống để tủ lạnh vẫn dài ra cả gang tay.

Công nghệ "đậy bạt" ủ rau "đẹp như mơ"

PV VietNamNet tới một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở trung tâm xã Vân Nội (Đông Anh, HN) để tìm hiểu thực hư về những loại "thần dược"này. Khi được hỏi về loại “thuốc vượt” kích thích sinh trưởng cho rau muống, chị M.H – chủ của cửa hàng bán thuốc trừ sâu – thuốc bảo vệ thực vật liền đon đả mang ra một gói thuốc dạng bột nhỏ xíu viền đen với khẩu hiệu bắt mắt: "Tươi đẹp như mơ, hiệu quả tức thì".

Theo sau là loạt các loại thuốc kích thích sinh trưởng, đủ dạng hóa chất lỏng, dạng bột và dạng viên nén: "Mập mầm khỏe cây – tốt lá – nở cọng – mượt lá – bóng quả", "Nhiều chồi – thân mập – lớn quả – năng suất tối đa",…

Khi hỏi về liều lượng và cách sử dụng, chị M.H chẳng hề ngần ngại tư vấn: "Rau ăn lá phải dùng thuốc bón lá. Thuốc trừ sâu thường bón vào gốc lúc rau đang thời kì sinh trưởng, kết hợp đạm bón lá. Muốn có rau đẹp, tươi non, óng mỡ thì loại thuốc tên "mơ đen" là lựa chọn tốt nhất. Có thể phun thuốc trước khi thu hoạch rau 2-3 ngày theo chỉ định cách ly. Tuy nhiên, cũng có thể phun ngày hôm trước, hôm sau thu hoạch được luôn".

Thắc mắc về tác dụng phụ khi rút ngắn thời gian cách ly chỉ định, chị M.H cười xòa: "Thuốc sâu phun gần ngày mới độc, chứ loại “mơ đen” này vô tư đi. Có người phun vào buổi chiều hôm trước, đậy bạt, nửa đêm có rau cắt bán luôn. Vừa nhanh, vừa tiện lợi. Bao nhiêu năm cũng có sao đâu".

Hãi hùng rau muong dẻ tủ lạnh vãn dài ra cả gang tay
Rau "ăn đạm" nên to lá, chỉ đợi "tắm mơ đen" để óng mỡ non tơ. (Ảnh: Đỗ Dung)

Trong vai người mua rau tận vườn, chúng tôi nhận được một cái bĩu môi từ người phụ nữ bán rau trong chợ đầu mối Vân Trì (xã Vân Nội, Đông Anh): "Tưởng mua rau ở tận ruộng mà sạch à? Rau sạch người ta trồng thành khóm riêng để ăn, còn lại toàn là rau phun thuốc cả đấy".

Sẽ dễ dàng quan sát được vô khối những vỏ thuốc bảo vệ thực vật vương vãi trên các lối đi vào những ruộng rau. Đợi trời tối hẳn, người ta mới thấy bóng những người trồng rau với những bình phun thuốc trở về. Người trồng rau bảo nhau phun thuốc vào chiều tối hay sáng sớm vì trời mát mẻ và để khuất mắt trông coi.

 Hãi hùng rau muong dẻ tủ lạnh vãn dài ra cả gang tay-Hinh-2
 Bất chấp thời hạn cách ly 3 ngày theo quy định, nhiều người trồng rau rút ngắn thời gian chỉ còn vài giờ trước khi cắt rau đem bán. (Ảnh: Đỗ Dung)

Chợ đầu mối Vân Trì (Đông Anh) không chỉ nhập rau từ các ruộng rau Kim Nỗ mà còn nhận nguồn rau ở nơi khác đổ về. Chính những người trồng rau muống cũng không thể phân biệt được rau muống phun thuốc và rau không phun thuốc. "Tinh ý sẽ thấy lá rau láng mượt hơn, rau trắng nõn, óng mỡ, ngọn và cọng vươn dài", người phụ nữ bán rau ở chợ Vân Trì cho biết.

 Hãi hùng rau muong dẻ tủ lạnh vãn dài ra cả gang tay-Hinh-3
 Vỏ thuốc bảo vệ thực vật vương vãi bên những ruộng rau muống. (Ảnh: Đỗ Dung)

Được biết, rau muống có ba loại: rau muống trắng, rau muống tía và rau muống đen. Người bán rau khuyên nên ăn loại rau muống trắng, cọng nhỏ, tránh ăn loại rau muống to, cọng đen hay ngọn dài, bởi đó là loại rau chứa nhiều thuốc, hoặc được trồng ở sông bẩn.

Bởi theo chị, làm gì cũng phải có lương tâm. Tuy nhiên, người phụ nữ này quả quyết, rau đã trồng để bán thì kiểu gì cũng phun, rau nào cũng phun, chỉ có điều phun ít hay phun nhiều mà thôi.

Chị Tươi (Kim Nỗ, Đông Anh) đã gắn bó với nghề trồng rau 10 năm. Chị kể nghề trồng rau kinh doanh vất vả lắm, "rau xấu, ai người ta mua".

"Đã đậy bạt rồi mà không cắt nhanh, ngọn rau có thể vươn dài không kiểm soát", bởi vậy, đêm nào chị Tươi cũng phải cắt hết khoảng rau được đậy bạt (thường là 1 sào), để có rau bán vào lúc 4-5 giờ sáng.

“Có những thời điểm rau muống không có để bán, mà lại có một lúc 5-6 mối đặt hàng, thành thử phải dùng "thuốc vượt", chị Tươi phân trần.

Chị Tươi cho biết, loại "thuốc mơ" này uy tín đến mức, những người trồng rau mách nhau từ đời này sang đời khác, người lành nghề mách người mới vào nghề. Nói đoạn, chị chỉ về phía những khoảng rau đang căng bạt trắng, "đám rau đó người ta đã đánh thuốc xong thuốc rồi đó, chỉ đợi đêm về cắt là bán được thôi".

Chị Tươi cho biết, rau muống 10-20 ngày mới có thể thu hoạch được. Người kinh doanh luân phiên "đậy bạt" để ngày nào cũng có rau bán. "Trung bình mỗi mớ rau tại ruộng bán với giá từ 3.000-5.000 đồng, lời lãi cũng chẳng là bao, lại vất vả đêm hôm. Rau muống hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết, lại đang mùa sâu bệnh, nên thuốc sâu và thuốc bảo vệ thực vật là cứu cánh của những người trồng rau kinh doanh".

Chị Tươi kể, giữa người trồng rau với người đổ buôn rau xưa nay có một nguyên tắc bất thành văn: "Thuốc men hay không, không cần biết, non thì mua, không non thì không mua. Rau cứng, rau xấu mà để nguyên là một cái tội, dân đổ buôn trả lại. Tiếc công, tiếc của, người bán rau lại phải phun, người nọ giết người kia. Người ăn rau là khổ nhất".

Rau để tủ lạnh vẫn dài ra cả gang tay

Khi nhắc tới loại thuốc "kích phọt" rau chỉ trong vòng một đêm, chủ cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mặt biến sắc, kiên quyết không cho hỏi thêm về loại thuốc chết người này. Họ khẳng định: "Ở đây không bán thuốc chết người, thích thì sang Tàu mà mua. Ai dám bán thuốc của Tàu, không ngộ độc thì cũng ung thư mà chết".
Trong khi ở một đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật khác, chủ cửa hàng cho biết từ lâu không bán loại "thần dược" của Trung Quốc nữa. Chị rùng mình khi nhớ tới lời kể một người bà con trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Nội Bài về mớ rau muống để trong tủ lạnh, khi mang ra đã thấy dài thêm ra cả gang tay.

 Hãi hùng rau muong dẻ tủ lạnh vãn dài ra cả gang tay-Hinh-4
Người phụ nữ mua thuốc bón cho lúa, tiện thể phun luôn cho rau muống, dưới sự tư vấn nhiệt tình của chủ cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: Đỗ Dung)

Những người bán rau đồn nhau lên chợ Yên để mua được loại "thần dược'này. Bởi làng Yên chuyên trồng hoa, có người đã từng ứng dụng thành công loại thuốc kích phọt "hoa vươn cành" cho "rau vươn ngọn".

Chị Thuyết (Kim Nỗ, Đông Anh) tuần nào cũng chạy xe 7 cây số sang làng Yên mua "thuốc vượt" và viên "sủi gấp". "Thuốc vượt" cỡ chỉ bằng hai ngón tay được đóng trong bao bì toàn chữ Trung Quốc.

Tới làng Yên, PV không thể tiếp cận các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật để mua loại "thuốc vượt" hay "viên sủi gấp" như đã được mô tả. Tuy nhiên, nếu bỏ chút công sức vẫn có thể mua được loại "thần dược" này, bởi theo chị Thuyết, "phải là người quen, hoặc có người dẫn mối, dân buôn mới dám đưa loại thuốc này ra".

Chị Thuyết hào hứng: "Hiệu quả không ngờ cô ạ, rau cắt rồi ngâm chừng 5-7 giờ vẫn có thể dài ra tới 20-30cm. Kinh doanh mà, phải vất vả làm lợi thôi".
 17:09 14/05/2015
Theo Đỗ Dung/VietNamNet

Thanh Hóa: “Trận địa bom đá”, bắn phá nhà dân

(Kiến Thức) - Nằm ngay cạnh hai khai trường khai thác, chế biến đá của Công ty Đông Tân và Hoàng Quân, hàng chục hộ dân khổ sở vì bị bom đá bắn phá nhà

Theo phản ánh từ người dân thôn Khánh Thượng, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thì từ năm 2008 đến nay, một số công ty khai thác đá tại địa bàn xã Cao Thịnh nổ mìn khai thác đá gây thiệt hại về tài sản và trực tiếp uy hiếp tính mạng của hàng chục hộ dân thôn Khánh Thượng. Những “trận địa bom đá” bắn phá nhà dân khiến người dân khổ sở.

Đã nổ phát nào thì rất lớn

“Sau tiếng nổ tại khai trường khai thác đá thuộc Công ty Đông Tân, hàng chục nhà dân thôn Khánh Thượng, xã Cao Thịnh rung lên bần bật rồi nứt toác, có nhà bị đá bắn phá thủng, nát hoàn toàn”, chị Bùi Thị Dương, thôn Khánh Thượng kể lại.

Thôn Khánh Thượng chỉ cách UBND xã Cao Thịnh chưa đầy 1km và nằm ngay cạnh hai khai trường khai thác, chế biến đá của Công ty Đông Tân và Công ty Hoàng Quân. Theo phản ánh của người dân địa phương thì các công ty này hoạt động từ năm 2008 đến nay. Các công ty này tuy ít khi nổ mìn phá đá, nhưng đã nổ phát nào thì rất lớn, bất chấp việc không ít gia đình tại thôn Khánh Thượng nằm ngay sát mỏ đá. Gia đình gần nhất có lẽ chưa đầy 100m.

Thanh Hoa: “Tran dia bom da”, ban pha nha dan
Hiện trường vụ nổ mìn đánh sập một góc núi tại thôn Khánh Thượng.

Việc khiến nhiều người ám ảnh khi đến thăm các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá của “bom đá” tại thôn Khánh Thượng đó là nhưng ngôi nhà bị nứt từ nhà mái bằng làm bằng bê tông cốt thép cho đến nhà cấp 4... Vụ nổ ghê gớm nhất gần đây mà người dân từng chứng kiến xảy ra ngày 18/01/2015 khiến hàng loạt ngôi nhà xung quanh khai trường khai thác đá của Công ty Đông Tân nứt toác.

Dẫn chúng tôi đến ngôi nhà xây kiên cố, chị Bùi Thị Dương, thôn Khánh Thượng kể lại: “Nhà tôi xây dựng năm 1987. Từ lúc xây cho đến trước khi các mỏ đá hoạt động, nhà tôi không bị một vết nứt nào, bởi nền đất ở đây rất chắc, nhà xây bằng bê tông cốt thép nên dù mấy lần bão lớn mà chẳng hề hấn gì. Nhưng từ năm 2008, các công ty khai thác đá nhảy vào hoạt động, nổ mìn đánh đá đã làm nhà bị nứt toác”.

Thanh Hoa: “Tran dia bom da”, ban pha nha dan-Hinh-2
Đã bắn thủng cửa sổ của người dân.

Ngôi nhà của chị Dương bị nứt một vết dài từ trên đỉnh tường xuống đến chân móng. Ở phòng ngủ của ba mẹ con chị cũng bị một vết nứt rộng đến 3cm ngay đầu giường. Ngoài ra, nhiều vị trí như gác xép, sân thượng cũng bị đá bắn tơi tả. Cửa sổ lên sân thượng bị đá bắn thủng một lỗ to bằng kích cỡ chiếc tivi. Một cửa sổ khác cũng bị đá bắn gãy nát, thủng, cạnh các chỗ thủng này vẫn còn vết bùn, đất bám lại.

Chị Dương cho biết: “Sau mỗi lần họ nổ mìn, sân thượng nhà tôi lại ngập đầy đất, đá, lá cây... có hôm trên mái nhà toàn những loại đá to như nắm tay, cái ấm nhôm và ngói vỡ”.

Cùng dính “trận địa pháo” như nhà chị Dương, nhiều hộ xung quanh sau khi bị đá, đất bắn vào nhà đã đến tận công ty gây ra hậu quả để khiếu nại, sau đó phía các công ty cho công nhân đến quét nhà, sân vườn, dọn dẹp hiện trường...

Thanh Hoa: “Tran dia bom da”, ban pha nha dan-Hinh-3
Một vết nứt khác do đá bắn.

Ông Đỗ Đinh Nhường thôn Khánh Thượng chỉ sống cách địa điểm nổ mìn gần 100m cho biết: “Mỗi lần người ta nổ mìn đánh đá, lá cây, đất cát rơi kín mặt sân. Đợi cho người ta nổ xong, tôi đến tận công ty bắt họ đến kiểm tra. Nhưng công nhân cũng chỉ đến kiểm tra xong rồi thôi”.

Nhìn trên tường nhà, chuồng trại, sân vườn nhà ông Nhường nhiều chỗ còn thấy vết tích đá bắn. Đó là chiếc chảo thu HD bị công phá vênh, méo không sử dụng được, là mảng tường nhà bếp rộng đến hơn 1m bị bắn sập vừa được xây lại – vết xây vẫn còn mới. Thậm chí bức tường phía trong bếp cũng bị đá bắn nát...

Thanh Hoa: “Tran dia bom da”, ban pha nha dan-Hinh-4
Một vết nứt nghiêm trọng tại nhà chị Bùi Thị Dương.

Mặc dù nhà bị đá công phá thuộc loại dữ dội nhất thôn Khánh Thượng, nhưng ông Nhường vẫn không làm đơn báo cáo chính quyền địa phương. Ông cho biết: “Chủ mỏ đá họ cũng sống ở đây, tình làng nghĩa xóm nên tôi chỉ nói mồm với họ vậy. Nếu họ có đền thì cũng chỉ được vài trăm ngàn, nhiều thì một hai triệu, ăn rồi cũng hết. Thế nên có bị hỏng hóc gì tôi chỉ báo cho phía công ty gây ra sự cố biết để đến khắc phục”.

Đánh cả tấn thuốc nổ?

Theo phản ánh của người dân địa phương thì nhiều công ty khai thác đá trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có sử dụng phương pháp phá đá mà dân quen gọi là “đánh cống” – có nghĩa là công nhân sẽ khoan vào lòng núi đá những lỗ to như cống thoát nước, sau đó nhồi cả tấn thuốc nổ vào rồi cho nổ. Có nhiều phương pháp phá đá bằng thuốc nổ. Chẳng hạn như với mỏ đá ở gần khu dân cư thì công nhân chỉ được khoan vào vách núi những lỗ chứa lượng thuốc nổ nhỏ và đảm bảo đá không tàn phá khu vực xung quanh. Còn phương pháp “đánh cống” chỉ dùng ở những nơi xa khu dân cư, với khối lượng thuốc nổ nhồi vào mỗi “cống” từ vài tạ cho đến cả tấn.

Thanh Hoa: “Tran dia bom da”, ban pha nha dan-Hinh-5
Nếu mỏ đá tiếp tục nổ mìn thì ngôi nhà của bà Dương có thể sập bất cứ lúc nào.

Chị Bùi Thị Dương, người từng là công nhân khai thác đá của Công ty Đông Tân cho biết: “Hôm nào người ta “đánh cống” là biết ngay. Vụ nổ của nó sẽ làm rung chuyển một khu vực cách xa nhiều cây số. Một vụ “đánh cống” như thế có thể phá hủy diện tích núi đá rất lớn mà công nhân có thể làm cả năm cũng không hết. Khi “đánh cống” người ta phải xác định hướng phụt đá, ví như hướng phụt lên trời hoặc phụt theo chiều ngang để giảm thiểu thiệt hại cho khu vực xung quanh, nhưng ở đây thì người ta chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Vả lại với lượng thuốc nổ lên đến cả tấn như “đánh cống” mà nằm cạnh khu dân cư thì cho dù có định hướng phụt thì sẽ rất khó tránh được thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân cũng không được đảm bảo”.

Nhiều người dân thôn Khánh Thượng trong quá trình làm việc với phóng viên tường trình: “Dân chúng tôi ở cách mỏ đá Đông Tân vài trăm mét, nên khi họ nổ mìn, nhiều người, nhất là trẻ em bị sức ép. Một làn gió mạnh như bão giật qua đập thẳng vào mặt. Đất đá, cành, lá cây bị giật bay đến cả trăm mét, cùng với đó là đá đủ các kích cỡ bắn phá khắp nơi”. “Nhiều hộ gia đình nằm cách mỏ đá hàng trăm mét nhưng vẫn bị nứt thì chứng tỏ người ta phải dùng đến một lượng thuốc nổ rất lớn”, ông Phạm Văn Dưỡng cho biết.
Theo Luật Khoáng sản thì các công ty, đơn vị khai thác đá sau khi được các cấp có liên quan cấp phép sẽ phải tiến hành khảo sát, đền bù di chuyển người dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn sau đó mới tiến hành khai thác. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thôn Khánh Thượng thì chưa có gia đình nào được phía Công ty Đông Tân đền bù, giải phóng mặt bằng mà chỉ khi nào xảy ra sự cố gây thiệt hại về tài sản thì họ mới đền bù dựa trên giá trị tài sản đó...
06:00 15/05/2015
Quách Dương

Dân Quảng Nam nằm chặn bánh xe mở rộng quốc lộ

QUẢNG NAM (NV) - Bị lấy đất nhưng đền bù không thỏa đáng, hàng chục hộ dân huyện Thăng Bình đã lao ra đường nằm chặn bánh xe đang thi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

 
Cho rằng đền bù không thỏa đáng, người dân xã Bình Nguyên treo bảng phản đối. (Hình: Dân Trí)

Ngày 14 tháng 5, Dân Trí đưa tin, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tiến độ thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua tỉnh này, ông Nguyễn Ngọc Ðông, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải yêu cầu các nhà thầu phải hoàn thành vào cuối tháng 5, 2015. Tuy nhiên, hiện việc thi công liên tục bị người dân cản trở vì mức đền bù thấp.

Phúc trình với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Bộ Giao Thông Vận Tải, ông Dương Viết Roãn, phó cục trưởng Cục Quản Lý Xây Dựng và Chất Lượng Công Trình Giao Thông thừa nhận, đến ngày 13 tháng 5, huyện Thăng Bình vẫn còn đang vướng 56 hộ dân chưa chịu giao đất.


Người dân cản trở thi công quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình. (Hình: Dân Trí)

Theo phóng viên Dân Trí, ngày 8 tháng 5 tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, khi xe xúc đang làm việc, gần chục người dân đã lao ra đứng trước bánh xe, thậm chí một số người còn nằm chặn ngang bánh, không cho xe di chuyển. Ðể tránh xô xát, huyện phải điều động lực lượng công an, cảnh sát cơ động, dân phòng... đến can thiệp.

Liên tiếp những ngày sau đó, việc thi công QL1A ở những đoạn vướng mắc mặt bằng qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình cũng gặp sự phản đối của người dân. Hàng chục người dân tụ tập, cản trở, đứng trước các trang thiết bị, xe xúc của nhà thầu, leo lên đầu xe không cho làm việc.

Ông Ðinh Văn Thu, chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, tám tháng nay chính quyền có hướng dẫn người dân nộp đơn kiện ra tòa án, nhưng đến nay chưa thấy ai kiện cáo, có lẽ họ không tin tưởng. (Tr.N)
05-14-2015 4:58:47 PM

Chiến hạm Trung Quốc bám theo chiến hạm Mỹ ở Trường Sa

WASHINGTON (NV) .- Một số chiến hạm Trung Quốc bám theo tàu tuần tiễu của Hoa Kỳ khi đang đi vòng quanh khu vực quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang gấp rút xây dựng 7 đảo nhân tạo.


 Tàu tác chiến cận duyên USS Fort Worth tuần tiễn khu vực Trường Sa bị tàu chiến Trung Quốc đeo bám phía sau. (Hình: US Navy photo/Conor Minto)

Tờ báo của Hải Quân Hoa Kỳ hôm Thứ Tư vừa qua loan tin chiến hạm USS Fort Worth đã tới vịnh Subic Bay của Philippines để nhận tiếp liệu sau chuyến đi tuần tiễu 7 ngày trên biển Đông quanh khu vực quần đảo Trường Sa. Sau đó, tàu này sẽ quay về Singapore tham dự cuộc triển lãm quốc tế về trang bị quốc phòng tại đây.

USS Fort Worth là tàu tác chiến cận duyên (Littoral Combat Ship thường được gọi tắt là LCS) có căn cứ tại Singapore từng đi lòng vòng trên Biển Đông nhưng đây là lần đầu tiên nó tới sát khu vực Trường Sa, nơi được coi là điểm nóng ngày một gia tăng vì sự tranh chấp chủ quyền, theo báo Hải quân Mỹ.

Theo bản tin này, trong khi di chuyển trong vùng biển và không phận quốc tế gần khu vực Trường Sa mà Trung Quốc đang bồi đắp làm 7 đảo nhân tạo, chiến hạm Fort Worth đã cho máy bay trinh sát không người lái MQ-8B Fire Scout và trực thăng MH-60R Seahawk bay đi tuần thám.

“Chiến hạm USS Fort Worth đã gặp một số chiến hạm Trung Quốc và đều dùng các ký hiệu đối đáp về gặp bất ngờ trên biển CUES (Codes for Unplanned Encounters at Sea)” để tránh hiểu lầm, bản tin của Hải Quân Hoa Kỳ tường thuật.

Theo bản tin, một trong những chiến hạm Trung Quốc bám theo tàu USS Fort Worth là khu trục hạm Yancheng (Diêm Thành) thuộc lớp Jiangkail (Giang Khải) 54A trang bị hỏa tiễn điều khiển.

“Là một phần trong chiến lược tái cân bằng lực lượng sang Á Châu khi mang những chiến hạm có năng lực nhất đến khu vực Ấn Độ Dương - Á Châu – Thái Bình Dương, chiến hạm LCS từ nay hiện diện thường xuyên tại Đông Nam Á”. Đại tá hải quân hạm trưởng Fred Kacher phát biểu trên báo Hải Quân điện tử.

Ông nói “Những hoạt động nhưng chiến hạm Fort Worth vừa hoàn tất trên Biển Đông sẽ trở nên thường xuyên ở khu vực khi chúng ta sẽ có 4 tàu LCS được điều động tới đây trong những năm tới. Việc điều động nhiều tàu LCS đến Đông Nam Á nhấn mạnh sự quan trọng của khu vực đang ngày một gia tăng và giá trị mà sự hiện diện thường trực đem lại”.

Trên tạp chí thời sự chính trị National Interest, phó đô đốc Robert Thomas, tư lệnh Hạm đội 7 xác nhận có chuyện tàu chiến cận duyên USS Fort Worth tuần tiễu khu vực Trường Sa và bị chiến hạm Trung Quốc đeo theo canh chừng. Tuy nhiên, ông cho rằng chuyện các chiến hạm thuộc các lực lượng hải quân khác nhau gặp nhau trên biển là chuyện bình thường chứ không phải là “biến cố tiêu biểu”.

Chuyến tuần tiễu của USS Fort Worth tại khu vực Trường Sa diễn ra vào lúc báo WALL STREET Journal tiết lộ Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter yêu cầu các cơ quan nghiên cứu các kế hoạch để gửi thêm chiến hạm, máy bay tuần tiễu đến khu vực đang tranh chấp trên biển Đông. Nguồn tin còn nói rằng các chiến hạm và máy bay Hoa Kỳ có thể tới bên trong phạm vi 12 hải lý của các nơi Trung Quốc đang xây dựng 7 đảo nhân tạo mà trong số đó, có thể có các phi trường cỡ lớn cùng với cảng biển.

Từ mấy tháng qua, tin tức liên quan đến các hoạt động Trung Quốc nạo hút cát đá lòng biển bồi đằp 7 bãi đá ngầm thành 7 đảo nhân tạo cỡ lớn ở quần đảo Trường Sa, gây quan ngại khắp nơi, không riêng gì hai nước Việt Nam và Philippines.

Không ảnh đưa ra chỉ cách nhau vài tháng cho thấy chúng từ những bãi đá ngầm dưới mặt nước đã trở thành những hòn đảo nhân tạo và các cơ sở, dinh thự, gồm cả phi trường đang được hối hả xây dựng. Từ diện tích khoảng 500 mẫu năm ngoái, nay chúng có tổng cộng diện tích lên đến 2,000 mẫu hay 800 hecta.

Theo WSJ viết tường thuật “Máy bay Hoa Kỳ đã bay sát các đảo nhân tạo đang được xây dựng, lập tức viên chức quân sự Trung Quốc đã gọi qua hệ thống truyền tin thông báo cho phi cơ Hoa Kỳ là đang tới gần vùng không phận chủ quyền của Trung Quốc. Đáp lại, phi công Hoa Kỳ nói họ đang bay trên không phận quốc tế”. (TN)
05-14-2015 4:25:14 PM

Washington không để Bắc Kinh thao túng tại Biển Đông

Theo RFI-Tú Anh
Ngày 14-05-2015 16:57
media
Tiêm kích F/A18 Hornet của Hải quân Mỹ trên không phận Biển Đông (ảnh wikipedia)

Hoa Kỳ quyết định ngăn chận thủ đoạn của Trung Quốc từng bước khống chế biển Đông Nam Á xây dựng căn cứ tiền phương ở quần đảo chiến lược Trường Sa. Quân đội Mỹ chuẩn bị nhiều phương án đối phó. Hoa Kỳ « quyết tâm dấn thân bảo vệ tự do giao thông trên biển và trên không tại Biển Đông » là thông điệp mà Ngoại trưởng John Kerry sẽ xác quyết với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này.

Hành động xây dựng các đảo bán nhân tạo như Trung Quốc đang thực hiện tại biển Đông Nam Á không cho phép tuyên bố chủ quyền lãnh hải hay không phận quốc gia.

Với nhận định này, Hoa Kỳ tỏ thái độ và chuẩn bị nhiều biện pháp để đối phó tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển đảo truyền thống của Việt Nam và Philippines mà Bắc Kinh tranh giành từ 40 năm nay. Đây cũng là con đường huyết mạch của thương thuyền quốc tế và khu vực trách nhiệm của hạm đội 7 Hoa Kỳ.

Về ngoại giao, trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh vào cuối tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi gặp gỡ thảo luận với giới lãnh đạo Trung Quốc, kể cả ông Tập Cận Bình, sẽ cảnh báo : Những hành động xây dựng căn cứ trong vùng biển tranh chấp chỉ gây bất ổn trong khu vực và tác hại đến quan hệ với Hoa Kỳ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi gặp Ngoại trưởng John Kerry, chính quyền Trung Quốc sẽ « không còn mơ hồ về quyết tâm dấn thân » của Hoa Kỳ để bảo đảm quyền tự do lưu thông trên không và trên biển tại khu vực này. Cũng như sau khi đơn phương thành lập vùng « nhận dạng phòng không », bao phủ phần lớn biển Hoa Đông gây căng thẳng với Nhật Bản, Trung Quốc tuyên bố cấm hải thuyền quốc tế và máy bay quốc tế « đi vào hải phận và không phận » (12 hải lý) của Trung Quốc tại biển Đông Nam Á.

Theo AFP, nhiều nhà chiến lược Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ biến các đảo nhân tạo này thành căn cứ quân sự tiền phương và trang bị vũ khí tối tân như ra-đa, tên lửa để khống chế toàn khu vực Biển Đông. Chuyên gia Alexander Sullivan, của Trung tâm nghiên cứu vì An ninh mới CNAS, nhận định: Về chính trị, nếu Trung Quốc kiểm soát được toàn bộ Biển Đông thì đây sẽ là một đòn chí tử cho chính sách khu vực của Mỹ. Về quân sự, Hoa Kỳ sẽ khó có thể huy động lực lượng cấp cứu hai đồng minh Đài Loan và Philippines đang bị Bắc Kinh đe dọa.

Hôm thứ Tư 13/05, Hoa Kỳ khẳng định sẽ huy động tàu chiến áp sát cái gọi là « lãnh hải 12 hải lý » của Trung Quốc ở Trường Sa và cho máy bay trinh sát đi vào « không phận » để chứng tỏ Mỹ không xem tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là có giá trị. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter chỉ thị cho Bộ Tham mưu chuẩn bị các khả năng này.

Tiếp theo đó, Hoa Kỳ thông báo đưa tàu tác chiến cận duyên tối tân USS Fort Worth vào Biển Đông hoạt động.

Để đáp lại phản ứng của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh « bày tỏ sự lo ngại » của Bắc Kinh và yêu cầu Mỹ làm « sáng tỏ vấn đề ».

Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) được trao trách nhiệm đáp trả bằng những lời chất vấn và cảnh cáo Mỹ trên Tân Hoa Xã: Ai là kẻ gây căng thẳng tại biển Nam Hải? Ai là kẻ có thái độ hung hăng trong những năm gần đây ? Tại sao các nước khác (hàm ý Việt Nam, Philippines và Đài Loan) lấn chiếm, xây dựng trên đảo « của Trung Quốc » mà Hoa Kỳ không lên án ?

Đại sứ Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ sử dụng « các biện pháp biểu dương võ lực để giải quyết xung khắc như thời chiến tranh lạnh ».

Giới phân tích dự báo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Quốc vào hai ngày cuối tuần tới đây sẽ có nhiều sóng gió. Chương trình dự trù là để bàn thảo « hợp tác chiến lược » sẽ trở thành nơi « phơi bày xung khắc ».

Ian Storey, chuyên gia chiến lược hàng đầu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Á Châu tại Singapore, nhận định : Những tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông đã làm Hoa Kỳ thức tỉnh. Giờ đây, vấn đề là sẽ đối phó bằng cách nào, vì cho đến nay những lời kêu gọi, khuyến cáo không được Bắc Kinh lắng nghe.

Việt Nam biện minh cho hoạt động bồi đắp đảo ở Biển Đông

Thanh Phương
Theo RFI-Ngày 14-05-2015 11:21
media
Trường Sa lớn (Spratly Island/Storm Island), đảo rộng thứ tư của quần đảo Trường Sa, do Việt Nam quản lý.-Theo Biendong.net

Việt Nam lên tiếng biện minh cho các hoạt động bồi đắp, mở rộng đảo trên Biển Đông, đã được nhìn thấy gần đây qua các hình ảnh chụp từ vệ tinh.

Các hình ảnh vệ tinh do Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ( CSIS ) của Hoa Kỳ công bố ngày 07/05/2015 vừa qua cho thấy Việt Nam đã bồi đắp hai đảo mà nước này đang kiểm soát, đó là đảo Sơn Ca ( Sand Cay ) và đảo Đá Tây ( West London Reef ), thuộc quần đảo Trường Sa. Các hình ảnh vệ tinh nói trên được chụp trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến ngày 30/04/2015.

Trong một thư điện tử trả lời trang thông tin Rappler của Philippines hôm qua, 13/05/2015, đại sứ Việt Nam tại Manila Trương Triều Dương viết rằng những hoạt động nói trên của Việt Nam chỉ hoàn toàn là nhằm cải tạo các cơ sở đã có sẵn nhằm phục vụ các nhu cầu thường nhật tối thiếu của người dân trên các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đại sứ Trương Triều Dương cũng cho rằng báo cáo của CSIS là « không hoàn toàn chính xác », vì những hoạt động xây dựng của Việt Nam không phải là « bồi đắp đảo » như mô tả của viện nghiên cứu này. Ông Trương Triệu Dương còn khẳng định là hoạt động xây dựng của Việt Nam ở Biển Đông không giống như những hoạt động của phía Trung Quốc. Theo đại sứ Việt Nam tại Manila, Việt Nam có chủ quyền « không thể tranh cãi được » trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nên các hoạt động xây dựng của Việt Nam là « hoàn toàn chính đáng và bình thường ».

Theo Rappler, bộ Ngoại giao Philipines ngày 11/05 vừa qua cho biết đang kiểm tra thông tin về các hoạt động bồi đắp đảo của Việt Nam.

Những hình ảnh vệ tinh nói trên của CSIS được công bố vào lúc Philippines phản đối các hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời tăng cường liên minh với Việt Nam để đối phó Bắc Kinh.

Trưởng phòng Nội vụ bị tố dẫn vợ người khác vào phòng trọ

Song Tiến | 14/05/2015 20:55

Tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ, công an huyện An Minh phát hiện ông Giã ở chung phòng với bà VTNG.

Phát hiện ông Giã và chị dâu vào phòng trọ, em ông LQT đã báo cơ quan công an. Kiểm tra hành chính nhà trọ, cơ quan chức năng phát hiện ông Giã ở chung phòng với vợ ông LQT.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Minh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ trường hợp ông Nguyễn Quốc Giã, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ngọc Hiển bị tố cáo dẫn vợ người khác vào phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào dịp nghỉ lễ vừa qua. Vào ngày 30/4, ông Nguyễn Quốc Giã chở bà VTNG (vợ ông LQT, trú tại TP. Cà Mau) theo tuyến Quốc lộ 63 Cà Mau- Kiên Giang rồi rẽ vào một nhà trọ ở xã Minh Lương (huyện An Minh, Kiên Giang).

Phát hiện sự việc, em chồng bà VTNG báo công an xã Minh Lương (An Minh, Kiên Giang). Tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ, công an huyện An Minh phát hiện ông Giã ở chung phòng với bà VTNG.

Sau đó, ông LQT- chồng bà VTNg, làm đơn tố cáo hành vi của ông Giã với các cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển.

TAND thành phố Cà Mau cho biết, ông LQT nộp đơn ly hôn bà VTNG và được tòa thụ lý vào ngày 5/5.

Theo Tiền Phong

Thêm một trưởng công an xã ở Huế xài bằng giả

HUẾ (NV) - Sở Giáo Dục Ðào Tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa xác định văn bằng tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông của trưởng công an xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc là bằng giả.

Theo hồ sơ học bạ Trung Học Phổ Thông (THPT) của ông Nguyễn Tãng, cả ba năm ông theo học tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Phú Lộc đều do thầy Trần Sơn làm chủ nhiệm, kỳ thi tốt nghiệp THPT của ông ghi ngày 25 tháng 5 năm 2007.


Bản photocopy bằng giả mà ông Nguyễn Tãng sử dụng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, Tuổi Trẻ dẫn tin từ ông Lê Văn Cường, giám đốc Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Phú Lộc vào ngày 13 tháng 5, xác nhận: “Trong thời gian 2004-2007 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Phú Lộc không có ai tên Nguyễn Tãng (sinh năm 1969) theo học, cũng không có thầy giáo nào tên Trần Sơn làm chủ nhiệm. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 không có thí sinh tên Nguyễn Tãng dự thi ở trung tâm này.”

Sau khi xem xét các hồ sơ còn lưu trữ, ông Phạm Văn Hùng, giám đốc Sở Giáo Dục Ðào Tạo Thừa Thiên-Huế cũng khẳng định, bằng THPT của ông Tãng là bằng giả.

Trước đó ngày 9 tháng 5, Ban Thường Vụ Huyện Ủy Phú Vang, Thừa Thiên-Huế đã kỷ luật đối với ba cán bộ xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả. Cụ thể, ông Lê Ngọc Kiên, phó chủ tịch xã Phú Thượng, bị kỷ luật với hình thức cách chức về hành vi hai lần dùng bằng tốt nghiệp THPT giả; Ông Ðào Hữu Truyền, bí thư xã Phú Mỹ và ông Hoàng Công Phương, phó chủ tịch xã Phú Mỹ cùng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, sau khi Sở Giáo Dục Ðào Tạo tỉnh này xác định với công an huyện Phú Vang, bằng tốt nghiệp THPT của ba cán bộ này đều giả.

Liên quan đến việc cán bộ xài bằng giả, tờ Dân Trí cũng loan tin thời gian gần đây, dư luận tỉnh Hà Tĩnh đang xôn xao việc ông P.H., chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận huyện Lộc Hà, không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng vẫn được học lên cao để có các loại bằng cấp và rồi nhiều năm qua liên tục được bầu giữ các chức vụ quan trọng cấp xã, cấp huyện...

Ngày 13 tháng 5, trả lời phóng viên Dân Trí, ông Bùi Trang Sao, phó ban tổ chức kiểm tra Huyện Ủy Lộc Hà xác nhận, việc dự luận xôn xao chuyện ông P. H. không có bằng cấp 3 là có.

“Trong tờ khai lý lịch, ông H. nói là có bằng bổ túc văn hóa ở Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, do Quân Khu 4 mở nhưng nay không còn nữa vì đã bị thất lạc,” ông Sao nói. (Tr.N)

05-13-2015 5:54:22 PM

Vụ Báo Người Cao Tuổi là vụ án chính trị

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2015-05-14  
Báo chí đưa tin về vụ Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an truy tố ông Kim Quốc Hoa theo điều 258 Bộ luật hình sự
Báo chí đưa tin về vụ Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an truy tố ông Kim Quốc Hoa theo điều 258 Bộ luật hình sự-Screenshot

Ngày 11/5/2015 ông Kim Quốc Hoa nguyên Tổng Biên Tập báo Người Cao Tuổi chính thức bị khởi tố về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự. Những bài báo chống tham nhũng mà ông Hoa duyệt và cho đăng mang những nội dung như thế nào khiến ông bị mất chức cách đây 3 tháng và bây giờ bị khởi tố.

Thanh toán chính trị?

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã mất ba tháng, kể từ khi ông Kim Quốc Hoa bị ngưng chức hồi tháng 2, để xác định ông cựu Tổng Biên tập đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người Cao Tuổi một số bài báo mà cơ quan này cho là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức, công dân.

Điều 258 Bộ luật hình sự thường được sử dụng để truy tố những người có ý kiến khác với nhà nước, các nhà báo tự do, blogger…chứ chưa bao giờ để khởi tố một Tổng Biên tập một tờ báo trực thuộc nhà nước.

TS Nguyễn Quang A, nhà phản biện xã hội dân sự hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định:

“ Tôi nghĩ rằng vụ án này là một vụ án chính trị chứ không chỉ là mang màu sắc chính trị. Bởi vì Điều 258 là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để làm hại đến lợi ích của Nhà nước, cá nhân và tổ chức. Nhưng tôi thử hỏi rằng cơ quan nhà nước nào, cá nhân nào đã khiếu nại đã khởi kiện về mặt dân sự hay là mặt hình sự đối với ông Kim Quốc Hoa chưa? Chưa thấy, mà Cơ quan an ninh điều tra đã vu cho ông cái tội theo điều 258 thì đây là một vụ án chính trị”

Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh người được vinh danh công dân mạng của thế giới với giải Netizen 2013, cũng từng có 20 năm làm việc cho báo Thanh Niên của nhà nước, từ Saigon bày tỏ sự ngạc nhiên về việc một Tổng Biên tập lại bị truy tố về điều 258.

“Đây là lần đầu tiên một ông Tổng Biên tập bị truy tố theo điều 258, thật ra Điều 258 này thường ảnh hưởng đến những người hoạt động dân chủ, những người phản biện, những người làm báo tự do, những người viết blog chứ chưa đụng đến người làm báo trong cơ quan nhà nước và đặc biệt là một Tổng Biên tập…có thể một vài phóng viên nào đó đã bị khởi tố về điều này nhưng Tổng Biên tập thì hầu như chưa.”

"Điều 258 này thường ảnh hưởng đến những người hoạt động dân chủ, những người phản biện, những người làm báo tự do, những người viết blog chứ chưa đụng đến người làm báo trong cơ quan nhà nước và đặc biệt là một Tổng Biên tập"-Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh

Theo Báo Tuổi Trẻ Online, Bộ Thông tin Truyền thông hồi đầu năm đã chuyển sang Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an 11 bài viết gọi là có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên báo Người Cao Tuổi, mà Tổng Biên tập Kim Quốc Hoa phải chịu trách nhiệm. Theo đó, 6 bài báo có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân và 5 bài báo tiết lộ bí mật nhà nước hay có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước.

Nhận định về nội dung những bài báo mà Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an dùng làm cơ sở để truy tố ông Kim Quốc Hoa theo điều 258 Bộ luật hình sự, Nhà bản biện xã hội dân sự TS Nguyễn Quang A phát biểu:

“Những bài báo mà ở một chế độ bình thường thì những bài đó là những bài rất bình thường và có thể có những thế lực khác phải viết những bài khác để đả lại những bài này. Nghiêm trọng hơn theo kiểu ông Lý Quang Diệu thì họ phải dùng biện pháp khởi kiện lại ông Tổng Biện tập báo Người Cao Tuổi. Nhưng mà đã không thấy những chuyện như vậy. Người ta thấy rằng những bài báo này trái ý Đảng, trái với ý của lãnh đạo thì người ta vu vào điều 258 và tôi khẳng định đây là một vụ án chính trị 100%.”

Nói đụng đến tham nhũng

Một thí dụ được báo Tuổi Trẻ Online nêu ra như bài với tựa “ Các anh gấp trăm lần chúng tôi” đăng ngày 12/1/2013 bị xác định không phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước; bài  “Chống tham nhũng: khi trao vũ khí cho bọn biến chất” đăng ngày 3/5/2013 có nội dung “Tổng bí thư đã nói đảng viên nhan nhản, cộng sản mấy người”. Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông cáo buộc Báo Người Cao Tuổi đã cắt xén câu nói của Tổng Bí thư, dẫn đến sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và cá nhân Tổng bí thư, gây tâm lý hoang mang, suy giảm niềm tin trong cán bộ, đảng viên.

"Người ta thấy rằng những bài báo này trái ý Đảng, trái với ý của lãnh đạo thì người ta vu vào điều 258 và tôi khẳng định đây là một vụ án chính trị 100%"-TS Nguyễn Quang A

Nhạc sĩ Tô Hải 87 tuổi một người hiểu rõ chế độ xã hội chủ nghĩa nhận xét là ông Kim Quốc Hoa đã đụng chạm vào các ổ tham nhũng, đụng chạm vào các nhóm quyền lực nên phải chịu hậu quả. Từ Saigon, nhạc sĩ Tô Hải phát biểu:

“Từ xưa đến nay chưa bao giờ có, một đảng viên lâu năm, một người từng làm tổng biên tập nhiều báo rồi, không phải bây giờ mới làm báo, một chiến sĩ Trường Sơn mà bây giờ bị truy tố về tội để cho lọt những bài báo như thế. Tôi nói thật là trích lời ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Ba Dũng thì ai mà có thể trích tất cả những cái các ông ấy nói lằng nhằng, cho nên ngươi ta trích ít thôi. Trích ít thì họ bảo là cắt đầu cắt đuôi…”

Trong số 11 bài báo phạm húy mà ông Kim Quốc Hoa duyệt cho đăng trên báo Người Cao Tuổi còn có bài được cho là đụng chạm đến quân đội. Thí dụ bài “Bàn về thị trường sao và vạch” đăng ngày 1/4/2014 có nội dung phản ánh vấn đề mua quan bán tước trong quân đội. Bài báo này được đưa ra trong bối cảnh quân đội và công an được thăng cấp hàng loạt. Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an xác định những thông tin này gây hiểu lầm ở Việt Nam có thị trường mua bán cấp bậc quân hàm trong quân đội và công an. Bài báo bị cáo buộc là gây hậu quả rất nghiêm trọng, để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc.

Trong câu chuyện với chúng tôi, nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh nhấn mạnh tới sự kiện báo chí ở Việt Nam đều là của nhà nước, các tổng biên tập đều là đảng viên và được quản lý chặt chẽ bởi cơ quan chủ quản, quản lý bởi đảng ủy, tuyên huấn địa phương và tuyên huấn trung ương. Khó có chuyện báo nhà nước, báo của tổ chức Đảng đi chệch đường lối và việc truy tố ông Kim Quốc Hoa có thể  là sự răn đe các tổng biên tập trước Đại hội Đảng lần thứ 12.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/edite-in-chief-cas-bc-polit-trial-05132015172450.html/05142015-edite-in-chief-cas-bc-polit-trial.mp3

Ý kiến: 'Cần cho doanh nghiệp phá sản'

Sáng 13/5 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo ‘Góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật về đầu tư kinh doanh’.
Một câu hỏi được đặt ra trong suốt buổi hội thảo là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh?

Cùng một vấn đề

Cũng hôm 13/5 báo Tuổi trẻ đưa tin Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã công bố cuộc vận động ‘Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước’.
Mục đích cuộc vận động là nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, người lao động trong xã hội, góp ý tưởng đột phá, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.
Hai sự kiện này tuy khác nhau nhưng có chung một vấn đề là tìm giải pháp giúp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
Nếu ví doanh nghiệp như một cái cây thì môi trường pháp lý doanh nghiệp chính là khoảnh đất nơi gieo trồng. Cái cây chỉ phát triển lớn mạnh khi chất đất màu mỡ nhiều dinh dưỡng.
Câu hỏi đặt ra là lâu nay hệ thống các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đã thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động chưa?
Đây là vấn đề đã được quan tâm từ lâu và thực tế nhiều chướng ngại pháp lý đã được tháo gỡ, nhiều quy định pháp luật tiến bộ đã được áp dụng tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh.
Nhưng có một vấn đề mặc dù cũng đã được chỉ ra từ lâu song lại không được đánh giá đúng mức tính nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, làm mất đi sự lành mạnh của môi trường đầu tư kinh doanh.
Vấn đề được chỉ ra dưới đây giống như vi chất dinh dưỡng còn thiếu khiến cho cái cây doanh nghiệp phát triển méo mó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lớn mạnh.

Vòng lao lý

Có một sự thật là doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam lâu nay rất khó thoát ra khỏi một vướng mắc pháp lý.
Đầu tiên phải kể đến là thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mấy năm qua đã có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đóng cửa dừng hoạt động nhưng thử hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp làm thủ tục phá sản?
Một bài báo trên báo Tuổi trẻ có tiêu đề ‘Rất ít doanh nghiệp yêu cầu tuyên bố phá sản’ cho biết:
"Có một sự thật là doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam lâu nay rất khó thoát ra khỏi một vướng mắc pháp lý"
"Ngày 13-9-2013, Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phá sản sửa đổi. Một trong những điểm đáng ngạc nhiên là sau chín năm thi hành luật (từ năm 2004 đến 2013), có hàng trăm ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể nhưng mới chỉ có 83 doanh nghiệp được tòa án tuyên bố cho phá sản."
Cụ thể hơn bài báo cho biết: Riêng trong năm 2012 số doanh nghiệp dừng hoạt động và giải thể là 54.261 (có 44.906 doanh nghiệp dừng và 9.355 giải thể) nhưng trong chín năm thi hành Luật phá sản tòa án thụ lý tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản.
Đã ra quyết định mở thủ tục phá sản 236 trường hợp, trong đó tòa quyết định tuyên bố phá sản 83 trường hợp, còn 153 vụ việc chưa ra quyết định tuyên bố phá sản. Con số này được cho là bất thường so với thông lệ quốc tế.
Như thế có thể thấy số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục phá sản rất ít ỏi so với tổng số doanh nghiệp đóng cửa dừng hoạt động.

Phá sản để giải thoát

Trong khi thủ tục phá sản thực ra là chế định pháp lý tiến bộ giúp giải thoát trách nhiệm cho các doanh nhân khỏi các vướng mắc pháp lý, làm sạch bản thân khỏi các khoản nợ để có một khởi đầu mới.
Nhưng lâu nay ở Việt Nam mọi người nhìn sai về tình trạng phá sản cho đó có dấu hiệu tội phạm. Trong khi sự phá sản bản chất là mất khả năng trả nợ khi đến hạn và nghĩa vụ trả nợ đơn thuần chỉ là quan hệ pháp luật dân sự.
Trong quan hệ pháp luật dân sự thì khi hết tài sản không còn gì nữa thì con nợ cũng được giải thoát trách nhiệm, chứ không lẽ bắt họ làm nô lệ?
Chúng ta thấy là có rất nhiều bản án tuyên người này phải trả tiền cho người kia nhưng do không có tiền để trả thì cũng thôi chứ cơ quan thi hành án có bắt bỏ tù được ai đâu?
Cho nên thủ tục phá sản là nhằm giải thoát cho những người không còn khả năng trả nợ, bạch hóa và chấm dứt các mối quan hệ tài sản, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các bên liên quan.
Hình sự hóa các vụ án kinh tế không phải là điếu hiếm hoi tại Việt Nam
Lâu nay mọi người cũng sai khi cho rằng ai bị phá sản là kém, sẽ bị mất uy tín danh dự. Mọi người không hiểu rằng hoạt động đầu tư kinh doanh vốn dĩ mang trong nó bản chất của sự rủi ro.
Không có gì đảm bảo được khi kinh doanh đều phải thành công sinh lời. Người thất bại trong kinh doanh là do tính toán không hết các yếu tố của thị trường vốn dĩ rất nhiều.
Nhưng cho dù thất bại thì họ cũng là người dũng cảm khi mạo hiểm sử dụng đồng vốn của mình. Khát vọng sinh lời xét tổng thể thì nó có ích lợi cho xã hội hơn là không làm gì cả.
Cho nên phá sản không có gì là xấu.
Ngược lại khi một doanh nghiệp bị thiệt hại do một doanh nghiệp khác phá sản cũng phải chấp nhận vì đó là quy luật công bằng của thị trường.
Doanh nghiệp bị thiệt hại cũng phải chịu sự rủi ro từ chính hoạt động đầu tư kinh doanh của mình vì đã đánh giá không đúng về năng lực của đối tác và diễn biến của thị trường.
Nếu nhận thức như vậy từ cả hai phía thì sẽ thấy chỉ có lợi khi một doanh nghiệp hoàn tất việc phá sản.
Được giải thoát khỏi những dây nhợ trói buộc người ta sẽ có sinh khí để có một khởi đầu mới.

Nan đề tòa án

Tòa án Việt Nam thay vì là một giải pháp tháo gỡ thì ngược lại nó lại là nỗi tai ương mà doanh nghiệp không muốn dính vào.
Thủ tục tư pháp thay vì là một phương thức bênh vực quyền lợi thì lại là mối rắc rối khiến doanh nghiệp hoảng sợ.
Người ta đã nói đến nhiều về tình trạng thời gian giải quyết án kéo dài, tình trạng làm tiền vòi vĩnh của các cán bộ tư pháp, và sự yếu kém ở khâu thi hành án.
Tháng 2/2014 Thời báo kinh tế Việt Nam Vneconomy có bài: ‘Thu hồi nợ: Vì sao xã hội đen ăn đứt thi hành án?’
Bài báo cho biết Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã khảo sát cho kết quả khiến nhiều người giật mình.
Đó là tỷ lệ thành công khi thuê xã hội đen thu hồi nợ cao đến 90% và thời gian chỉ từ 15 đến 30 ngày, trong khi đó nếu sử dụng phương án khởi kiện tại tòa và cơ quan thi hành án thì hiệu quả thu hồi chỉ khoảng 50% và thời gian kéo dài tới... 400 ngày.
Ngoài ra khi khởi kiện tại tòa án chủ nợ phải bỏ ra khoản chi phí bằng 20 - 30% khoản nợ và chưa kể tiền lót tay và các khoản chi phí không chính thức khác.
Những số liệu trên chỉ mang tính tham khảo nhưng đã cho thấy hệ thống tòa án không phải là nơi để doanh nghiệp và doanh nhân cậy nhờ khi có vướng mắc pháp lý.

Giải pháp cho doanh nghiệp

Những vướng mắc pháp lý là những mối dây nhằng nhợ rối mù trói buộc doanh nghiệp và doanh nhân.
Chính nó là nguyên nhân ngáng trở sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp và doanh nhân không thể hoạt động và phát triển lành mạnh khi các mối quan hệ pháp lý về tài sản, các quyền và nghĩa vụ dân sự không được giải quyết dứt điểm mà cứ bị đeo nặng bên mình.
Khi hệ thống quy định pháp lý chưa thông suốt khiến cho dòng chảy các mối quan hệ quyền và nghĩa vụ bị ách tắc.
Cũng có nghĩa là tài sản của doanh nghiệp và doanh nhân khi đưa ra lưu thông đã ở vào tình trạng bấp bênh không có khả năng được bảo vệ.
Khi mất niềm tin thì thị trường co cụm lại. Và đó là nguyên nhân khiến doanh nghiệp không thể lớn mạnh.
Người ta đã nói nhiều về một nền kinh tế thị trường phải được tương hợp với một hệ thống pháp luật bảo vệ tài sản.
Và vấn đề của doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam hiện nay là sớm được thoát ra khỏi các mối vướng mắc về pháp lý, đó chính là cách bảo vệ tài sản cho họ.
Nay để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, thay vì kỳ vọng đến sức sáng tạo hay ý tưởng đột phá thì ngược lại nên nhìn vào những vấn đề cũ đã được chỉ ra.
Từ đó đánh giá đúng mức tính nghiêm trọng của nó và dành nguồn lực thích đáng để giải quyết cho dứt điểm.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả, một luật sư ở Hà Nội.