Friday, October 21, 2016

Kháng thư của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam: bác bỏ hoàn toàn luật tín ngưỡng tôn giáo

...Trong tư cách những lãnh đạo tinh thần đang đấu tranh cho tự do độc lập của Tôn giáo cũng như cho Nhân quyền và Dân quyền của Đồng bào, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản Luật Tín ngưỡng Tôn giáo mà đảng và nhà cầm quyền cộng sản sắp dùng công cụ Quốc hội để ban hành rồi áp đặt. Nó là một văn kiện pháp lý không thể có và không được có trong thế giới loài người văn minh, nhân bản và dân chủ. Chúng tôi thấy các Tôn giáo và các Tín hữu chẳng có nghĩa vụ phải chấp hành nó...

*

Kính gởi:

- Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước.

- Quý Chức sắc và Tín đồ mọi Tôn giáo tại Việt Nam.

- Quý Cơ quan Nhân quyền Quốc tế.

Trong khóa họp từ ngày 20-10-2016, Quốc hội Cộng sản Việt Nam có thể sẽ phê chuẩn Dự luật Tín ngưỡng Tôn giáo mà Ban Tôn giáo Chính phủ đã phác thảo nhiều lần từ đầu năm 2015 tới nay. Luật này đúc kết kinh nghiệm đối phó với các Giáo hội kể từ Pháp lệnh Tôn giáo năm 2004, nâng cao mức độ cưỡng bức của chính sách đàn áp tôn giáo từ nhà cầm quyền, và đáp ứng mưu đồ kiểm soát chặt hơn đối với các Giáo hội đang ngày càng tích cực đòi hỏi các quyền tự do cho mình và cho Dân.

Nhiều Tổ chức Tôn giáo lẫn Dân sự và nhiều cá nhân trong lẫn ngoài nước đã đóng góp ý kiến vào các dự thảo (mà nhà cầm quyền CS đã liên tục đưa ra về Luật ấy), trong ước vọng làm cho nó mang tính cách văn minh và dân chủ hơn.

Riêng Hội đồng Liên tôn chúng tôi -quy tụ nhiều chức sắc của 5 Tôn giáo lớn có mục đích tranh đấu cho Tự do Tôn giáo và Dân chủ Nhân quyền tại Việt Nam- hoàn toàn bác bỏ Luật Tín ngưỡng Tôn giáo sắp ban hành, vì những lý do như sau:

1- Chế độ cai trị hiện thời tại Việt Nam là chế độ cộng sản với hai tính chất nổi bật: vô thần và toàn trị. Vô thần cộng sản là vô thần tranh đấu, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Tôn giáo trên xã hội khi hoàn toàn bất lực xóa bỏ sự hiện hữu của Tôn giáo trong quốc gia. Toàn trị là kiểm soát, lũng đoạn để công cụ hóa mọi cá nhân và tập thể, mọi tổ chức và định chế, mọi thế lực và ảnh hưởng, mà đặc biệt là thế lực tôn giáo và ảnh hưởng tâm linh, để đảng cộng sản muôn năm lãnh đạo và nhà nước cộng sản muôn năm cai trị.

2- Mọi luật lệ xuất phát từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản đều không ngoài mục đích kiểm soát, lũng đoạn và công cụ hóa nói trên. Nên cho dù có đưa ra cho toàn thể nhân dân, mọi giai tầng xã hội đóng góp ý kiến cho có vẻ dân chủ, rốt cuộc đảng và nhà cầm quyền cộng sản vẫn biên soạn các luật lệ (từ cao xuống thấp) hoàn toàn theo ý muốn độc đoán của họ và hoàn toàn nhằm mục đích tối hậu của họ: củng cố chế độ độc tài đảng trị. Hiến pháp 2013 là ví dụ rõ nhất. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cũng không nằm ngoài ý đồ thâm độc này.

3- Mọi Giáo hội đều là những Tổ chức xã hội dân sự độc lập và mọi Tín đồ đều là những công dân bình đẳng. Họ có các quyền và nghĩa vụ như mọi tổ chức và mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này được xác định trong Hiến pháp và các bản văn dưới luật hình thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các Công ước quốc tế về Nhân quyền.

Thành ra một luật riêng cho các Giáo hội và cho các Tín đồ là chẳng hề cần thiết, là trắng trợn kỳ thị, bộc lộ não trạng coi Tôn giáo như kẻ thù và chủ ý coi Tôn giáo cần phải bị chế ngự. Tại các nước dân chủ văn minh, chỉ có những thỏa ước giữa chính phủ và một Giáo hội nào đó về đất đai tài sản hay văn hóa giáo dục chẳng hạn.

4- Mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay về Tôn giáo, kể từ Sắc lệnh Tôn giáo năm 1955, Nghị quyết 297 năm 1997, Pháp lệnh về Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004 tới Luật Tín ngưỡng Tôn giáo sắp ban hành, tất cả đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh -kết hợp với bạo lực vũ khí- để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần (các quyền tự do) và tài sản vật chất (đất đai, cơ sở) của các Giáo hội, để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm (mãi cho tới hôm nay), nhằm làm cho các Thực thể Tinh thần vô cùng cần thiết và cực kỳ hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. Hậu quả là xã hội Việt Nam ngày càng tràn ngập bạo hành và gian dối, ngày càng suy đồi về văn hóa và đạo đức, kéo theo suy đồi các lãnh vực khác nữa.

Kết luận:

Chính vì thế, trong tư cách những lãnh đạo tinh thần đang đấu tranh cho tự do độc lập của Tôn giáo cũng như cho Nhân quyền và Dân quyền của Đồng bào, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản Luật Tín ngưỡng Tôn giáo mà đảng và nhà cầm quyền cộng sản sắp dùng công cụ Quốc hội để ban hành rồi áp đặt. Nó là một văn kiện pháp lý không thể có và không được có trong thế giới loài người văn minh, nhân bản và dân chủ. Chúng tôi thấy các Tôn giáo và các Tín hữu chẳng có nghĩa vụ phải chấp hành nó.

Khoác vào ách tròng cổ đó là liều mình tự đánh mất danh dự của một con người có phẩm giá, của một cộng đồng sống đức tin, là chấp nhận được thí ban những Tự do Tôn giáo phụ tùy (xây dựng cơ sở, tổ chức lễ hội, đi ra nước ngoài…) và bị tước đoạt những Tự do Tôn giáo cơ bản (độc lập trong điều hành, tự quyền trong sinh hoạt, truyền đạo ra xã hội, giáo dục thanh thiếu niên, có phương tiện truyền thông riêng, có tín đồ tham gia hàng lãnh đạo chính trị…). Chấp nhận Luật Tín ngưỡng Tôn giáo là tiếp tục góp phần dung dưỡng chế độ vô thần độc tài toàn trị !

Việt Nam ngày 20-10-2016, ngày Quốc hội CS khởi sự họp bàn phê chuẩn Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.

Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên.

Cao đài:

- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719)

Công giáo:

- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438)
- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)
- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)
- Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820)
- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)
- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)

Phật giáo:

- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)
- Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 0937.777.312)
- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)
- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)
- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)

Phật giáo Hoà hảo:

- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)
- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)
- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)
- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)
- Ông Tống Văn Chính (điện thoại: 0163.574.5430)
- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)
- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).
- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)

Tin lành:

- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)
- Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464)
- Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348)
- Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716)
- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)

Chúng tôi sẽ kiện thuỷ điện Hố Hô!


Hoàng Bình (Phong trào Lao Động Việt) - Liên quan đến vụ việc đập thuỷ điện Hố Hô xả nước bất ngờ gây nên trận lũ lịch sử vừa qua, trao đổi với phóng viên Phong Trào Lao Động Việt, Linh mục Dương Sĩ Nho - quản xứ Tân Hội trên địa bàn huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: Sắp tới người dân chúng tôi sẽ “KIỆN TẬP ĐOÀN THUỶ ĐIỆN HỐ HÔ”.

Việc tập đoàn thuỷ điện Hố Hô xả đập gây lũ lớn, làm sạt lở và trôi hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều người dân chết đuối, mất tích. Và lãnh đạo tập đoàn đập Hố Hô còn tuyên bố: “chúng tôi đã xả đúng quy trình”, rất bức xúc, cha nói thêm: có lẽ cái chế độ này đã sinh ra nhưng con nguời quái thai chà đạp nhân phẩm, sinh mạng, cuộc sống bình yên của người dân như thế.

Chiều 18/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng có buổi làm việc tại UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về vấn đề liên quan đến quy trình xả lũ của Nhà máy thủy điện Hố Hô làm ngập hàng nghìn nhà dân ở vùng hạ du trong nhiều ngày qua.

Sau khi nghe báo cáo từ ông Đỗ Đức Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng (Bộ Công thương) dẫn đầu đoàn công tác về làm việc một ngày trước đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng kết luận “thủy điện Hố Hô xả lũ chưa nghiêm ngặt theo quy trình hồ chứa”.

Hoàng Bình – Phong Trào Lao Động Việt

TPP, canh bạc cuối cùng của đảng CSVN

Việt Văn (Danlambao) - Ba tháng sau khi cá bắt đầu chết hàng loạt tại bờ biển miền Trung, Hà Nội miễn cưỡng công bố lý do biển nhiễm độc, diễn màn bi hài kịch “khuyên” dân tha thứ cho Formosa, nhận số tiền bồi thường bèo bọt 500 triệu USD, nhưng lại giảm thuế hơn số tiền Formosa bồi thường. Chính quyền không đá động gì tới việc khắc phục chất độc trong biển, từ chối mọi sự giúp đỡ của Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Formosa vẫn tiếp tục xả độc để đồng bào miền Trung sống trong điêu đứng!

Bên kia bờ Thái Bình Dương, chính quyền Obama đã trả lời thỉnh nguyện của hơn 140 ngàn chữ ký của người dân Việt Nam, sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam giải quyết thảm họa biển chết. Họ nhắc đến hiệp ước Trans-Pacific Partnership (TPP) đòi hỏi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, phải bảo vệ môi trường.

Như thế Mỹ bảo phải tôn trọng môi trường mới được hưởng quyền lợi của hiệp định TPP, còn Việt Nam tuy biết rõ những ràng buộc của TPP lại cứ lờ cho biển chết dù rất muốn vào TPP để cứu kinh tế, kiếm tiền trả lương công an, và để giảm thuế cho Formosa! Chính quyền Việt Nam đang chơi trò gì?

Đã có nhiều bài viết về TPP, bài này thử phân tích vì sao chính quyền Việt Nam vẫn không đuổi Formosa, không dọn sạch môi trường để tuân hành luật môi trường của TPP, TPP có lợi gì cho đất nước.

1) Tóm tắt TPP

Bộ luật TPP dài gần 6000 trang, bao gồm 30 chương với nội dung chính là giảm thuế/rào cản thương mại, thỏa thuận về đầu tư đem lại lợi ích kinh tế và tăng trưởng xã hội.

Môi trường và quyền lợi người lao động là hai vấn đề 90 triệu người Việt Nam quan tâm, vì cả nước đang điêu đứng với thảm họa biển chết. Chương 20 trong TPP, bắt buộc các nước bảo vệ môi trường theo pháp luật của nước mình và không được phá môi trường vì lợi ích nhất thời để làm ăn. Chương 19 đòi các nước tôn trọng quyền lập công đoàn độc lập, hội họp, thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em.

Các chính sách về môi trường và lao động phải minh bạch, tạo cơ hội cho người dân đóng góp, có nghĩa là dân có quyền biểu tình, quyền tự do báo chí, tự do hội họp. 

2) Đảng bênh Formosa, không dọn sạch môi trường theo yêu cầu TPP. 

Lý do: 

a. Đảng cộng sản bị áp lực của tên bạn vàng Trung Quốc.

Bốn tỉnh miền Trung là vùng chiến lược, mất là mất nước. Formosa chưa hoặc động đã thải số lượng độc rất lớn, giết biển miền Trung. Dân vì đói không thể ra khơi để giữ biển, họ phải dời đi nơi khác kiếm sống. Trung Quốc sẽ cho dân Tàu tràn vào thế chổ, mất nước! Tháng 8, 2016 cộng sản Hà Nội, vốn bưng bít giấu giếm, bất ngờ họp báo công bố lý do biển chết, với hai mục đích. Trước là tránh chảy máu kinh tế do dân chúng hoang mang về thảm họa biển, sau là vỗ về các lãnh chúa quân đội, công an đang nắm trong tay cơ sở kinh doanh, tài sản bất động sản khổng lồ từ Đà Nẵng vào Nam, và Bắc Hà Tĩnh: chất độc chỉ nằm trong biển miền Trung mà thôi, cứ yên tâm đừng đảo chánh! Không biết họp báo có giúp gì không, nhưng nội bộ của đảng ngày càng rối ren. Đảng viên cao cấp bắn giết nhau tại Yên Bái, tướng Lê Xuân Duy chết bí mật tại quân khu II, Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Phe giáo điều trâu cột Nguyễn Phú Trọng thân Tàu tuy nắm trung ương đảng, nhưng lại thừa hưởng ngân khố trống rỗng, đang mở chiến dịch diệt phe trâu ăn của Nguyễn Tiến Dũng, Đinh La Thăng.

Về kinh tế, Hà Nội tin ông bạn vàng Trung Quốc đang sắp xếp hiệp định thương mại Đối Tác Toàn Diện Khu Vực (Regional Comprehensive Economic Partnership viết tắt là RCEP), giữa Việt Nam, các nước khác trong khối ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn độ, Úc và New Zealand. RCEP không đòi tiêu chuẩn môi trường, lao động như TPP. Hiệp định RCEP không có lợi cho Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước sẽ bị hàng của Trung Quốc tràn vào giết chết, còn hàng Việt Nam xuất khẩu như giày dép, dệt may, máy móc nhỏ khó cạnh tranh với hàng Trung Quốc vì hàng giống nhau và kỹ thuật Trung Quốc cao hơn. Trong khi ở hiệp định TPP, Mỹ gạt không cho Trung Quốc vào để giúp Việt Nam gần như độc quyền xuất khẩu hàng may mặc. 

Theo gương của Venezuela, Hà Nội muốn dựa vào Trung Quốc để tiến lên xã hội chủ nghĩa. Dân Venezuela phải bới rác tìm đồ ăn vì kinh tế sụp đổ, còn gã khổng lồ Trung Quốc đang bị ngập nợ đến 260% GDP, và bong bóng địa ốc sắp vỡ. Khi truyền thông Bloomberg phỏng vấn về Trung Quốc, tỉ phú George Soros trả lời: Kinh Tế Trung Quốc sẽ gãy cánh, không thể tránh được. Tôi không có đoán, tôi đang nhìn thấy nó (A hard landing is practically unavoidable, I’m not expecting it, I’m observing it).

b. Hà Nội lì không chịu dọn sạch biển và môi trường, có thể họ nghĩ kinh tế Việt Nam yếu nhất trong tất cả thành viên của TPP, nên Mỹ có thể sẽ phớt lờ. Mỹ cần Việt Nam làm đồng minh trong chính sách xoay trục, nên TT Obama đã dễ dãi cho Việt Nam vào TPP, trước cả đồng minh Philippines và Hàn Quốc.

c. Ngày bầu cử tổng thống Mỹ sắp đến, ứng cử viên Hillary Clinton đang dẫn đầu Donald Trump. Nếu bà Clinton đắc cử tổng thống, và đảng Dân Chủ kiểm soát quốc hội, đường vào TPP của Việt Nam sẽ khá cam go. Vì bộ luật TPP quá lớn và cồng kềnh, phe bảo thủ hay cấp tiến Mỹ đều chỉ trích, rất khó thông qua TPP mà không có tái đàm phán để sửa lại. Cho dù TPP được quốc hội mới thông qua, Hà Nội rất khó chơi khăm đi phá môi trường, đàn áp lao động, vì hành pháp Mỹ do đảng Dân Chủ cầm quyền sẽ tận tình bênh vực quyền lợi công nhân Mỹ. Các nghiệp đoàn Mỹ chính là đồng minh của các phong trào xã hội dân chủ tại Việt Nam. Họ sẽ không làm ngơ để công nhân Mỹ mất việc hay cắt lương, vì không chịu nổi hàng hóa Việt Nam quá rẻ do tàn phá môi trường, và các chủ xí nghiệp trả lương chết đói cho công nhân Việt Nam.

Một điểm yếu của TPP đang bị các chính khách Mỹ chỉ trích là cơ chế “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước” gọi tắt là ISDS. Các công đoàn Mỹ vì không phải nhà đầu tư, muốn kiện Việt Nam tàn phá môi trường/lao động, họ phải kiện tại tòa án Việt Nam, hoặc phải nhờ hành pháp Mỹ đưa Việt Nam ra trọng tài quốc tế để xử theo luật TPP. Đây không phải là vấn đề nếu bà Clinton đắc cử. Hành pháp Mỹ sẽ tận tình giám sát các vi phạm môi trường và lao động.

d. Một sơ hở trong TPP: Mỹ cho Việt Nam thời hạn năm năm kể từ ngày vào TPP để tuân hành luật lao động. Thí dụ nếu TPP có hiệu lực vào tháng 1, 2018, thì đến 2023 Hà Nội mới phải cho công đoàn độc lập hoạt động tự do. Năm năm là thời gian khá dài, một khi các tập đoàn Mỹ đã bỏ tiền đầu tư vào Việt Nam, e rằng hành pháp Mỹ không còn tha thiết rà lại xem Việt Nam có tôn trọng luật hay không để trừng phạt. Vì thế điều kiện cho công đoàn độc lập có thể chỉ là lời hứa bừa của Hà Nội để được vào TPP.

3) Khủng hoảng kinh tế sẽ dẫn tới thay đổi chính trị

Đảng cộng sản Việt Nam vâng lời Trung Quốc làm chết biển, đầu độc 90 triệu người dân, đưa đất nước đến bờ vực thẳm. Hà Nội cậy thiên triều, nên có vẻ khinh bạc TPP, không có thiện chí dọn sạch môi trường và tôn trọng luật lao động. Đây là canh bạc tự diệt vì đảng sẽ giết đảng.

Từ năm 2011-2013, giá nhà đất đã lao dốc không phanh, nhiều nơi giá rớt tới 30-50% mà vẫn không có người mua. Nhờ hứa hẹn của miếng bánh TPP, sau 2014 hiện tượng thổi giá đã quay trở lại làm giá bất động sản tăng nhẹ. Giá nhà tăng chỉ là ảo. Người giàu tìm cách ra đi khỏi nước. Có ai dại bỏ ba triệu đô để mua nhà giống nhà Mr. Đàm Vĩnh Hưng tại Sài Gòn? Trời mưa nước thối tràn vô, trời nắng thì phải ngửi mùi thối của rác rưởi. Ăn gì cũng bị đau ruột, phải sống với bệnh tật. Kinh tế của nước lớn Trung Quốc đang lung lay, bong bóng địa ốc đã quá căng, nay mai nổ sẽ kéo theo suy sụp kinh tế toàn cầu. TPP là miếng bánh nhỏ không vãn hồi được tình hình bi đát như Đảng cầu khấn, vì Mỹ và toàn cầu bị ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc sẽ cắt bớt mua sắm.

Sự an nguy của chế độ dính chùm với thị trường bất động sản. Nhà cửa là phần tài sản lớn nhất, chiếm đến 75% tổng số tài sản, của một gia đình tại Việt Nam và Trung Quốc so với 28% tại Mỹ (xem hình). Tất cả trứng để chung một giỏ nên rất nguy hiểm. Kinh tế biển và bất động sản chiếm gần 80% GDP, biển chết sẽ kéo theo nguy cơ vỡ bong bóng địa ốc. Rất nhiều người, kể cả công an, bộ đội sẽ trắng tay, và căm thù chế độ.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế Giới, nợ công của Việt Nam đã vượt xa 117 tỉ USD. Nếu Việt Nam vỡ nợ, chính quyền sẽ không còn tiền để trả lương cho công an, công chức, dư luận viên. Guồng máy hệ thống an ninh khổng lồ, nhưng đa số theo đảng vì kinh tế chứ không vì lý tưởng. Linh mục Phan Văn Lợi, nhà tranh đấu dân chủ xã hội cho biết, nhà ngài bao giờ cũng có 4 ông an ninh theo dõi. Ngày họ xin lỗi cha Lợi để về chạy xe ôm nuôi vợ con sẽ chẳng còn xa.

4) Người Việt phải làm gì để tự cứu

Đất nước bi đát. 90 triệu người Việt trong đó có công an bộ đội phải sống với thảm họa biển, thiên/nhân tai, thực phẩm độc, bệnh tật. Muốn khỏi diệt vong, mỗi gia đình phải tự vệ lấy bằng cách bất hợp tác với chính quyền. Ai có thể ra nước ngoài, hãy tìm cách đi nhanh, bán nhà, chuyển tiền ra nước ngoài.

Đồng bào còn lại trong nước hãy rút hết tiền trong ngân hàng, mua vàng và ngoại tệ. Chính quyền đã quá nợ nần sẽ cho in tiền để trả nợ, giữ tiền đồng sẽ mất trắng. Hãy khoan mua nhà, vì nhà đang mắc, đợi sau năm 2020 khi mật ước Thành Đô rõ ràng, và đợi bong bóng địa ốc xì hơi, mua nhà sẽ rẻ hơn nhiều. Không đóng thuế. Các doanh nghiệp nếu thiếu thuế hãy tạm đóng cửa, khai phá sản, rồi mở doanh nghiệp tên mới. Hãy yêu cầu các lãnh đạo các tôn giáo của mình đứng lên lãnh đạo mọi người xuống đường chung sức với giáo phận Vinh. Tất cả hãy chung sức cứu trợ đồng bào miền Trung.

Đồng bào ở Mỹ, hãy bỏ phiếu cho Hillary Clinton và các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Đồng bào ở nước ngoài đừng về Việt Nam du lịch để dính bệnh tất, đừng gởi tiền về Việt Nam.

Người Việt không vô cảm, đầy lòng yêu nước thương nòi. Nếu đã hổ trợ 16 tỉ cho MC Phan Anh cứu trợ đồng bào miền Trung, hãy cùng nhau bất hợp tác dân sự, để lật đổ chính quyền độc tài bán nước._________________________________

Tham khảo:

1. Tyler Durden. (April 5, 2015). Facing A Housing Hard-Landing, Chinese Propaganda Goes All-In: "Set Positive Agenda; Boost Market Confidence"

2. Nguyễn Vạn Phú. (2015). Vì sao chính khách Mỹ phản đối TPP?

3. Dr. Hồ Hải, (2016). Bất tuân dân sự (BTDS) sẽ làm thay đổi bất ký chế độ độc tài nào.

Lam hỏi thì Lú xin thưa

Đồ Hiếm (Danlambao) - Trong lĩnh vực lịch sử, GS Hoàng chí Bảo đã công bố năm rồi là bác Hồ biết đến 29 ngoại ngữ - Ấy là đỉnh của đỉnh, tìm đỏ mắt cả thế giới chả có lãnh tụ nào thông manh như bác nhà ta; Xây dựng: Cầu xây bằng Bê- tông (beton) cốt tre; Môi trường: đ/c Vũ Tuấn Nhân phát hiện ra nhiều nguyên nhân dẫn đến cá chết như thủy triều đỏ hay cá chết vì âm thanh chớ không liên quan gì đến Formosa. Chưa hết, bí thư Đinh La Thăng còn có khả năng ngửi nhựa đường và nếm nước thải để tìm ra phương pháp vừa nhanh, rẻ cứu nhà thầu TQ. Vậy là sáng tạo chớ còn gì nữa?

*

Đọc xong 13 câu hỏi của Cô giáo Lam, "Thắc mắc biết hỏi ai", toàn là những câu hắc búa, vượt quá khả năng suy nghĩ của mình, nên đồ tui làm tài lanh, phô- quạt (forward) liền ngay cho Tổng bí đỏ, một người Bắc vốn rất giỏi về lí lựng xem đồng chí ấy có ý kiến ý cò gì không, qua phần ý kiến của trang mạng nguyentrulong.org. Làm chơi mờ ăn thiệt, hút chưa tàn điếu thuốc là đồ tui nhận được meo trả lời rồi. Xin gửi theo đây để các độc giả tiện đường dư luận.

1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì?

Có chứ cô giáo, sáng kiến (tối kiến - ghi chú của Đồ tui) thì cả bồ, vì Đảng ta chủ trương sáng kiến bao gồm cả những sáng tạo mà chưa có trên thực tiễn, nhưng nếu mang hết đi đăng ký quốc tế thì hoặc là bị bọn gián điệp kinh tế Hoa Kỳ ăn cắp, hoặc lại lòi ra đuôi... học giả, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, cô hiểu chửa? Đọc trong báo Nhân Dân, chúng ta phải rất tự hào với nhiều sáng tạo như: Trong lĩnh vực lịch sử, GS Hoàng chí Bảo đã công bố năm rồi là bác Hồ biết đến 29 ngoại ngữ - Ấy là đỉnh của đỉnh, tìm đỏ mắt cả thế giới chả có lãnh tụ nào thông manh như bác nhà ta; Xây dựng: Cầu xây bằng Bê- tông (beton) cốt tre; Môi trường: đ/c Vũ Tuấn Nhân phát hiện ra nhiều nguyên nhân dẫn đến cá chết như thủy triều đỏ hay cá chết vì âm thanh chớ không liên quan gì đến Formosa. Chưa hết, bí thư Đinh La Thăng còn có khả năng ngửi nhựa đường và nếm nước thải để tìm ra phương pháp vừa nhanh, rẻ cứu nhà thầu TQ. Vậy là sáng tạo chớ còn gì nữa? 

2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?

Mỗi nước có một cách nhìn về giáo dục và đánh giá thất nghiệp khác nhau. Ở VN XHCN không làm đúng ngành mình học mà đổi sang làm ngành khác thì không thể gọi là thất nghiệp được cô giáo ạ. Cô xem cả triệu ngư dân Nghệ Tĩnh không dong thuyền ra biển lớn, thì quay sang làm cửu vạn kỳ hồ, sung vào quân đoàn bán vé số, đánh giầy, lao nô, thu nhập khá ra phết. Đấy cô xem, các cụ lãnh đạo nhà nước ta đủ thứ nghề, từ y tá cho đến hoạn lợn, mà vào TW, vưỡn lãnh đạo tài tình ra phết. Thêm nữa, khi tốt nghiệp đại học mà không biết rành ngoại ngữ quan trọng như tiếng Trung/Nga, thì không có tương lai đâu, vì vậy sắp tới Bộ Giáo dục sẽ dạy thêm tiến Trung/Nga bắt buộc. Đấy là tớ học được từ ý kiến của Phờ-iêu (Fields) Giáo sư Ngô Bảo Châu đấy. 

3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?

Giời ôi, theo lời khuyến mãi về Gái Việt xinh đẹp của nguyên CTN Nguyễn Minh Triết, nên người nước ngoài và Việt kiều du lịch gia tăng rõ rệt các năm qua. Đặc biệt, Việt kiều về thăm gia đình thì ít mà về vì gái gú thì nhiều. Chơi cho lắm vào, vướng phải cái con si-đa thì coi như lĩnh tích-két (ticket) về âm phủ, nàm thao mà trở lại lần thứ 2 cho được. Thậm chí mới đây cổng thông tin còn phải thú nhận là ngay cả tiếp viên hàng không bay trên giời cao tít thế kia mà cũng mắc phải cái bệnh nan y này, huống hồ là chị em phố hàng Vẫy một nắng hai sương, tuy các bộ phận nữ này rất thân thiện và hiếu khách.

4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?

Kinh tế TT ĐHXHCN là một sáng tạo của đảng trong thế kỷ 21 đấy. Cô giáo đã bao giờ về thủ đô hoành tráng chưa, dân họ nói rát quá, họ bảo các quan chức thời nay nửa người nửa ngợm, nên mới đẻ ra cái mô hình quái thai có 1-0-2 này. Đấy là lề dân phản động, chứ đứng trên lề đảng, tớ thấy từ ngày áp dụng KTTT ĐHXHCN, đảng ta gặt hái biết bao nhiêu là thành công rực rỡ. Này nhé, biệt thự khủng ai làm chủ, xe lexus giá trên 3 tỷ một chiếc ai chạy ào ào, váy áo của bồ nhí quan chức giá hàng trăm triệu của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới như Cha-neó (Chanel), Lu-i-vui-ton (Louis Vuitton), giày đế đỏ Lu-bu-tin (Louboutin) các em chanh cốm có cả chục đôi, rồi thì đồng hồ Zô-lét (Rolex) đính đầy kim cương giá hàng tỷ đồng được nhập vào không kịp phân phối cho vợ con quan chức, phở bò Cô-bê giá 750.000 đồng/1 tô ai ăn, ngay cả các đ/c thầy chùa cũng có thể đập hộp Ai-phôn (iphone), Xam-xung (Samsung) mới cáo nhé. Nhờ vào định hướng mà đời sống cán bộ đảng viên nhìn ai cũng đỏ da thắm thịt, thì nàm thao mà gọi mô hình kinh tế ấy là quái thai cho được, toàn là lũ GATO.

5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?

Tớ đã bảo rồi “VN ta dân chủ đến thế là cùng”. Cô không xem báo đài nhà mình à, 800 tờ báo ngày nào cũng khui hàng khối chuyện thâm cung bí sử của các sao, của người mẫu chân dài tất tần tật. Rồi bên báo công an thì trộm cướp, hãm hiếp, giết người... báo chí cứ là mạnh dạn xông xáo, làm gì có chuyện vi phạm tự do báo chí? Riêng các khoản nhạy cảm, làm tổn hại đất nước thì cấm là phải rồi, có ai mà dại gì vạch áo cho người xem lưng ghẻ Tàu của mình không nào?

6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?

Hai chữ cai trị thật vớ va vớ vẩn, cô giáo cứ chuyện bé xé to. Bác ta đã dạy phải lấy dân làm gốc, nên đâu đâu cũng thấy Ủy ban Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Tòa án nhân dân..., trừ cái khoản Ngân hàng và Kho bạc thì phải để nhà nước nắm, chứ giao hết cho dân thì cán bộ đảng ta “cạp đất mà ăn” à? Câu này tớ thuổng của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đấy.

7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?

Tớ đã nói rồi công an là lá chắn của đảng ta, phía công an lại có lời thề còn đảng còn mình. Công an bảo vệ Đảng mà Đàng là dân, nên công an bảo vê dân chớ còn gì nữa? Cô đã thủng chửa? Thi thoảng bị áp lực trong công việc, do đồng lương ít mà ngày đêm phải đàn áp thế lực thù địch đông đảo, nên có một vài công an biểu hiện hơi mạnh như gạt tay trúng má, duỗi chân trúng mông nhân dân, có đáng gì đâu.

8- Khẩu hiệu của quân đội là "trung với đảng", vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia mộ là "tổ quốc ghi công" chứ không phải "đảng ghi công"?

Đồng chí Lê Duẫn nói rồi, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc, nên chữ tổ quốc này nên được hiểu rộng là có các tổ quốc đàn anh đã… trả công hậu hĩnh bằng viện trợ dồi dào, ta mới thắng được tên sen đầm quốc tế Mỹ đấy. Mới lại, ghi “tổ quốc ghi công” thì mới hợp pháp lấy tiền thuế ra chi trả cho mấy mẹ anh hùng, chứ đảng ta vốn liêm khiết, lấy quỹ đâu mà chi trả cho gia đình liệt sĩ khi bảo là "đảng ghi công"?

9- Tại sao có "huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ" mà lại không có "huân chương kháng chiến chống Tầu"?

Khẩn trương vào xem ngay băng ghi hình của đ/c Thích Chân Quang - cháu ruột của Bác - nhé. Đ/c ý có giảng giải đầy đủ là thằng em Việt Nam hỗn quá nên anh lớn Trung Quốc phải dạy cho một bài học, chứ làm gì có kháng chiến, kháng chinh gì ở đây, mà bày ra huân chương này nọ cho rách việc.

10- Đảng cử thì đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?

Ghế thì ít mà đít thì nhiều. Trong đó, một số lãnh đạo chủ chốt đã được chỉ định từ TQ rồi, một số ghế khác thì dành riêng cho các doanh nhân thành đạt để cải thiện ngân sách (chủ tịch) QH khi họ đã bỏ ra 3,4 chục tỷ đồng để mua chỗ, do đó số ít còn lại phải bầu thôi. Thêm nữa, gọi là dân bầu, để có thể lấy tiền thuế dân trả lương cho các đại biểu QH đàn đúm ăn chơi, nếu không thì CT QH lấy tiền đâu ra mua áo dài làm rạng rỡ phụ nữ thời đại HCM. Nguyên chủ tịch QH Nguyễn sinh Hùng đã bảo rồi, “QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”

11- Chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ còn vài quốc gia theo mô hình này?

Cô giáo cứ hỏi lẩn thẩn, đồng chí Đặng tiểu Bình nói rồi "Không cần biết mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt." Nhớ nằm lòng nhé, danh ngôn cả đấy.

12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng hò reo của nhân dân?

Ấy chết, tỉnh thành nào cũng phải cho xây tượng Bác, nếu không thì dân chúng lạitâm tư bảo là đảng thiếu quan tâm đến tỉnh nhà. Như tớ đây, buồng nào trong nhà cũng có tượng bác rồi, nhưng kỳ rồi các bác bên Formosa cứ nài nỉ mãi, bắt phải khênh thêm tượng Bác về. Nể tình phải cầm chứ người ta trông vào, tình ngay lý gian, tớ còn đang bực mình đây, Bác người thật nặng hơn 70 ký, mà sao tượng lại bị rút ruột còn 50 ký, tớ đang còn cho điều tra T.T Phúc và Võ Kim Cự, thật nà điên tiết nên đấy.

13- Hồ Chí Minh từng nói: "Không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê". Vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?

Hồi chiến tranh kiếu Mỹ, tớ đã xung phong đi B nhưng các cụ lại bổ sung tớ vào đại học Xây dựng đảng. Sau hai chục năm thành tiến sĩ, nên tớ rất tận tường không những về mặt tư tưởng ný nuận mà còn nắm cả những cơ chế ngoài luồng. Cô giáo chắc chưa biết chuyện này đấy phỏng, hồi sinh viên, Marx đã từng mơ ước trở thành Đại vương Khủng bố để hủy diệt cả thế giới, còn Lênin thì chết vì bệnh giang mai sau khi đi thư giãn tại khu đèn đỏ Paris về. Bác nhà ta thâm lắm, chọn ngay ra hai nhân vật này làm soái ca không những vì tư tưởng chính trị, mà cách sống của họ còn là tấm gương tiêu biểu để đúc kết thành tư tưởng Hồ Chí Minh nữa đấy. Thế nhé, tớ viết ít, hy vọng cô giáo hiểu nhiều, nếu không chịu hiểu thì tương lai thể nào cũng mất dạy mà thôi. Hehehe.

Chào đoàn kết, 

Tổng Bí thư Trụ Lóng

PS: Tớ đã nói “Dân chủ đến thế là cùng”, nên các độc giả có quyền phản hồi trên trang mạng nguyentrulong.org , mà không bị truy cứu về tội “Nói xấu lãnh đạo và nhà nước”, vậy nhé.

21.10.2016


Tài liệu

1. Giải mã "Các Thế Kỷ" của Nostradamus (10): Mars rốt cuộc là gì? – Tác giả Lục Văn


Trong bài thơ “Câu ma chú của kẻ tuyệt vọng” (Invocation of One in Despair), Marx đã bày tỏ tâm tư: Mơ ước trở thành Đại vương Khủng bố để hủy diệt cả thế giới. Marx còn thích lặp lại câu nói của ác ma Mephistopheles: “Hết thảy những gì tồn tại đều nên bị hủy diệt”. Trong bài thơ “Sự kiêu ngạo của con người” (Human Pride), Marx viết: “Rồi ta sẽ quăng đôi găng tay sắt lên, Khinh bỉ trước khuôn mặt mở rộng của thế giới, ” (Then the gauntlet do I fling, Scornful in the World’s wide open face.) Qua bài thơ này, Marx đã có được khoái cảm từ việc hủy diệt thế giới, mức độ thù hận và cuồng vọng có thể thấy được từ đó. ( (Nothing but revenge is left to me!),

Trời hành không bằng đảng hành

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu gọi những tai ương do sự biến động của thiên nhiên là “trời hành”, và đem so với những thảm họa đảng CS gây nên cho dân Việt từ khi cướp giật được chính quyền đến nay, thì: Trời hành không bằng Đảng hành.

Trời hành không bằng Đảng hành, về “chất lượng” lẫn về số lượng.

Vụ mới nhất Đảng hành dân Miền Trung bằng “xả lũ đúng quy trình”. Mỗi năm “Quê em nghèo lắm ai ơi...”, trước khi đảng của bác Cả Lú cho xây đập thủy điện “đại trà” tràn lan chặn nước đầu nguồn, mùa Hè nông dân còn đủ nước tưới ruộng tưới rau; mùa mưa có bị lụt lội cũng đâu bị ngập sâu, thiệt hại của cải lẫn sinh mạng nặng nề như vừa rồi, vì người nhà đảng xả lũ “đúng quy trình” vào lúc trời mưa to gió lớn.

Nếu trước đây mấy năm, đại quân của Đại CaCa cùng bầy Chó nghiệp vụ “hợp đồng tác chiến” một “trận đánh đẹp mắt phải đưa vào quân sử” đã chiến thắng anh em họ Đoàn ở mặt trận Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng giải phóng hoàn toàn ao cá bác Vươn, bắt trọn toàn bộ tôm cá lươn trạch, bắt luôn hai con chó chạy, à lộn, tháo lội trong ao; ủi sập bằng địa, không còn cục gạch nào chồng lên cục gạch nào ngôi “chòi” hai lầu của “bọn phản động chống phá” cưỡng chế của tập đoàn lợi ích cắt mạng không trừ ai...

...Thì hôm nay Tập đoàn Nhà máy thủy điện do đảng bác Cả Lú lãnh đạo “xả lũ đúng quy trình” vào lúc Trời “xả” mưa cũng là một cách “hợp đồng tác chiến” đầy “ tài tình và sáng tạo”, nhất là “bảo mật tuyệt đối”, xả bất ngờ, xả đồng loạt khiến dân Quảng Bình Hà Tĩnh trở tay không kịp. Đây là một chiến thắng mang tính thời đại toàn diện, tuyệt đối của Tập đoàn Thủy điện Đỏ: Nhà dân bị ngập sạch, của dân bị trôi sạch, lượng người chết vượt kỷ lục; phía Nhà Đập hoàn toàn vô sự nhờ biết xả lũ “đúng quy trình”.

Vụ “xả lũ đúng quy trình” vừa rồi chứng tỏ tính “hơn hẳn Trời” của “đảng ta” trong chủ trương đường lối hành dân. Hoặc là như “Trời đánh” thì “giỏi lắm”, Trời cũng chỉ đánh chết được một vài người, và đánh “xẹt” một cái là xong, là thôi; trong khi Đảng đánh thì dân chết hàng triệu, Đảng lại đánh dài dài, Đảng đánh liên tục suốt xấp xỉ 8 thập kỷ qua; cái chết do Đảng đánh thì dưới thiên hình vạn trạng, có khi “người chết ba lần, thịt da nát tan”.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là một trường hợp điển hình nói lên tính Đảng hơn hẳn Trời trong “sự nghiệp” hành dân”. Có nhiều chuyện “hành dân” Trời không làm được mà Đảng làm được. Chẳng hạn như:

- Tiếp tay cho bọn Formosa xả độc, làm chết cá chết biển đồng loạt, gây đại thảm họa cho dân Việt Miền Trung;

- Bao che cho bọn thủ ác đồng thời trấp áp đồng bào mình là nạn nhân;

- Đưa kẻ cướp lên nóc nhà Việt Nam ngồi qua vụ Bô Xít Tây Nguyên;

- Qua khai thác Bôxít, núi rừng bị tàn phá, nguồn nước bị nhiễm độc;

Và còn biết bao nhiêu chuyện hành dân khác nữa mà chỉ “đảng ta” làm được nhưng Ông Trời không dám làm.

Ai dám cãi, (lại xin được bắt chước “phong cách” Cú Lả) “rõ ràng như thế rồi còn gì nữa”:

Trời hành không bằng Đảng hành!

22.10.2016


Vì sao Mai Linh bị tẩy chay?

Logo tẩy chay Mai Linh xuất hiện trên mạng xã hội ngày 18-10-2016
Võ Văn Tạo (Danlambao) - ...“Người ta lớn vì ta quỳ xuống”. Sự đầu hàng của Mai Linh rất có thể sẽ là một tiền lệ xấu cho nhiều doanh nghiệp khác. Quyền làm ăn chính đáng của các doanh nghiệp có nguy cơ mãi mãi bị thế lực hắc ám đe dọa, cản trở vô pháp...

Thông cáo lúc 22h

22 giờ đêm 18-10-2016, ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Mai Linh tức tốc gửi đến nhạc sĩ Tuấn Khanh bản thư ngỏ về sự kiện trong ngày, mạng xã hội ào ạt loan tin tài xế taxi của hãng từ chối chở hàng trăm người dân Giáo xứ Phú Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vượt hơn 200km vào Kỳ Anh đưa thêm đơn kiện Formosa và khiếu nại Tòa Kỳ Anh bác toàn bộ 506 đơn đã nộp hôm 25-9. 

Nhận thư ngỏ, nhạc sĩ Tuấn Khanh lập tức đăng lên trang facebook của anh, với chú giải: “để rộng đường dư luận”. Dưới đây là thư ngỏ:

PHẢN HỒI CỦA LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN MAI LINH
Về thông tin lái xe từ chối không chở khách

Kính thưa Quý khách hàng,

Công ty Mai Linh luôn xác định tất cả mọi người sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh đều là Quý khách hàng, dù đi cuốc dài hay cuốc ngắn, lái xe đều phải tôn trọng và phục vụ đàng hoàng lịch sự. Tôn chỉ của Mai Linh suốt từ khi thành lập đến nay là “Khách hàng là trên hết”, và lái xe “đối với khách hàng phải tôn trọng lễ phép”.

Thông tin hôm nay lan truyền trên mạng xã hội rằng lái xe Mai Linh từ chối không chở khách theo chỉ đạo của Công ty là hoàn toàn không đúng sự thật.

Với tư cách Chủ tịch Tập đoàn, tôi khẳng định Công ty không hề ra một chỉ đạo vô lý như vậy. Chúng tôi là doanh nghiệp, công việc của chúng tôi là kinh doanh. Nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, một cuốc khách cũng là quý, chúng tôi hết sức trân trọng nếu được khách hàng chọn sử dụng dịch vụ của mình. Tất cả những ai đã bước lên xe Mai Linh đều phải được phục vụ chu đáo, được chở đến nơi về đến chốn, còn nhân thân của khách, mục tiêu của khách chúng tôi không được biết.

Trở lại thông tin trên mạng xã hội đã đề cập ở trên, chúng tôi hết sức quan tâm vì nó phản ánh không tốt về thái độ phục vụ của lái xe, chúng tôi sẽ tìm hiểu để làm sáng tỏ vấn đề và nếu có sẽ xử lý theo qui chế phục vụ khách hàng của Công ty.

Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng có kẻ xấu muốn vin vào một hành vi không đúng mực hay phát ngôn không đúng sự thật của một lái xe nào đó trong Mai Linh để làm hại uy tín của cả Công ty. Với mạng xã hội như hiện nay, muốn tôn vinh một ai đó hay đạp đổ một ai đó thật quá dễ dàng, chỉ mong mọi người hãy chia sẻ thông tin một cách thận trọng và công tâm.

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn phản ánh của Quý khách hàng với tinh thần cầu thị và mong muốn cải thiện chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

HỒ HUY

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip phản ánh hiện trường, cho thấy khi được phỏng vấn, tài xế Mai Linh cho biết lệnh từ chối được phát ra từ chính ông Hồ Huy, tài xế nào bất tuân sẽ bị đuổi việc. Nhiều tài xế bày tỏ bất bình với lệnh trên và cho biết sẽ không nản chí, sẽ quyết đồng hành cùng bà con, vì đây chính là cuộc tranh đấu cho môi trường sống của cả các thế hệ tương lai. 

Các clip và thông tin trên mạng xã hội cũng cho thấy, linh mục Đặng Hữu Nam và bà con có đơn kiện Formosa cùng các nhà xe được thuê đều bị Bộ Công an, công an địa phương gây sức ép, hăm dọa rất căng thẳng. Khi biết thông tin Mai Linh từ chối chở bà con đi kiện, cộng đồng mạng hết sức bất bình. 

Trong một status trên trang nhà, nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng bày tỏ hết sức thất vọng và tuyên bố từ nay sẽ tẩy chay Mai Linh, không đi xe hãng này nữa. Biết Tuấn Khanh có rất nhiều người hâm mộ, và phản ứng của nhạc sĩ có thể sẽ cuốn theo làn sóng tẩy chay của công chúng, Mai Linh đang đối mặt với thảm họa, các lãnh đạo Mai Linh bèn điện thoại đến anh để phân bua. 

Có vị bao biện Mai Linh là doanh nghiệp, “không muốn liên quan đến chính trị”. Tuấn Khanh bèn gợi ý ông Hồ Huy, nếu Mai Linh thấy cần lên tiếng thì nên có một thông cáo chung, để công chúng tỏ tường và phản biện.

Khi viết trong thư ngỏ: “Với mạng xã hội như hiện nay, muốn tôn vinh một ai đó hay đạp đổ một ai đó thật quá dễ dàng”, Mai Linh không lo lắng thái quá. Là “đế chế” chiếm gần 1/3 thị phần taxi cả nước, có lẽ Mai Linh cũng từng biết đến thông tin đại gia nước giải khát số 1 Việt Nam Tân Hiệp Phát vừa thất thu khoảng 7.000 tỷ đồng sau làn sóng công chúng tẩy chay trên mạng xã hội qua vụ kiện bất nhân con ruồi trong chai nước ngọt. Một doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ tồn tại nhờ công chúng thì cũng có thể lao đao, thậm chí chết bởi tay công chúng.

Trong thư ngỏ, Mai Linh không hề đề cập bị thế lực hắc ám nào gây sức ép, nhưng không khó để công chúng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Động thái hầu hết taxi Mai Linh đã tập kết tại nhà thờ Giáo xứ Phú Yên đón bà con, rồi lục tục quay đầu, và clip tài xế Mai Linh trả lời phỏng vấn của truyền thông lề dân đã minh chứng rõ ràng điều đó. Vì vậy, thư ngỏ viết “không loại trừ có kẻ xấu muốn vin vào một hành vi không đúng mực hay phát ngôn không đúng sự thật của một lái xe nào đó trong Mai Linh để làm hại uy tín của cả Công ty” đã gây phản tác dụng. Lập luận trí trá, đổi trắng thay đen, bịa ra kẻ thù vu vơ để đổ lỗi làm công chúng lập tức liên tưởng đến luận điệu “Việt Tân giật dây các cuộc biểu tình phản đối Formosa hủy hoại biển”. Như đổ thêm dầu vào lửa, thư ngỏ làm công chúng dễ dàng nhận thấy sự biện bạch thiếu trung thực của hãng và càng thêm thất vọng, bức xúc. Nhiều người còn tiên đoán khả năng sẽ có tài xế nào đó trở thành vật “tế thần” để Mai Linh mong thoát hiểm.

Việc lãnh đạo Mai Linh nói “không muốn liên quan đến chính trị” là không thuyết phục, bởi những chuyến tài trợ rầm rộ của cả nghìn taxi Mai Linh đưa rước bà mẹ VNAH, cựu chiến binh… đi suốt Bắc Nam, lẽ nào không liên quan chính trị? Việc chuyên chở bà con Quỳnh Lưu đưa đơn kiện dân sự đòi Formosa bồi thường thiệt hại, khôi phục môi trường biển rõ ràng chỉ thuần túy là công việc đúng chức năng kinh doanh của Mai Linh.

Lẽ ra, với vị thế của một doanh nghiệp có hơn 30.000 lao động rải khắp cả nước, Mai Linh hoàn toàn có thể khôn khéo từ chối yêu cầu vô lối, trái pháp luật và hắc ám với doanh nghiệp. Nếu Mai Linh cương quyết bảo vệ công ăn việc làm chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp, không ai dễ đình chỉ hoạt động của Mai Linh trước pháp luật, dư luận trong nước và quốc tế. Để xảy ra đình công, biểu tình để bảo vệ công ăn việc làm chính đáng của 30.000 lao động (và rất có thể hơn thế nữa, nếu được đồng nghiệp và giới lao động cùng người dân cả nước đồng tình ủng hộ) không phải chuyện dễ chịu với nhà nước. Cúi đầu khuất phục yêu sách vô pháp hắc ám, Mai Linh không chỉ thất thu hàng trăm cuốc taxi có lộ trình khứ hồi 500km, mà còn vỡ nát lòng tin đối với nhân dân cả nước đang sục sôi trước vấn nạn Formosa và động thái xử lý, giải quyết thiếu minh bạch, công tâm của giới chức hữu quan. 

Cũng chuyện chuyên chở bà con đi kiện, hãy xem cách ứng xử của các nhà xe khác cùng địa bàn trong chuyến khứ hồi đi Kỳ Anh ngày 25-9 và sau đó là hiệu ứng kêu gọi ưu tiên ủng hộ các nhà xe ấy trên mạng xã hội. Hãy xem cách ứng xử của các nhà xe khác, vẫn cương quyết chở bà con ngay trong ngày 18-10 mà Mai Linh quỳ gối đầu hàng nhục nhã. Từng là người lính, lẽ nào ông Hồ Huy đã quên đi cái tôn chỉ “vì nhân dân quên mình” một thời? Vượt qua nỗi sợ hãi mơ hồ lâu nay, bà con Quỳnh Lưu đã và đang can đảm tiên phong đi đòi công lý, đòi quyền sống cho không chỉ riêng họ. Vấn nạn Formosa đã hủy hoại biển Việt Nam và việc nhà máy thép chưa bị đóng cửa vẫn là lưỡi hái tử thần treo lơ lửng đối với kinh tế - xã hội cả nước, với an nguy giống nòi các thế hệ mai sau. Nhờ nhân dân, một doanh nghiệp tồn tại và phát triển, lớn mạnh thành một “đế chế” trong lĩnh vực vận tải khách, không thể quay lưng với nhân dân trước hiểm họa Formosa. Đó cũng là cái gốc của đạo đức, triết lý kinh doanh.

Kinh nghiệm cho thấy, không hiếm chính khách tên tuổi trên thế giới từng phạm sai lầm trong ứng xử hay phát ngôn. Nhưng thành thật xin lỗi và thực tâm khắc phục luôn là phương sách khôn ngoan, thông minh và hiệu quả nhất. Việc Mai Linh nông nổi khuất phục trong tình thế cấp bách, phải lệnh gọi tài xế về, vẫn có thể được công chúng cảm thông tha thứ, nếu thư ngỏ chân thành thể hiện điều này và cam kết sửa chữa sai lầm khi bình tâm cân nhắc. Công chúng đã khá rộng lượng khi lập tức đưa ra cơ hội để Mai Linh chuộc lỗi: hãy thể hiện bằng hành động, đồng hành với bà con trong những dịp sau.

“Người ta lớn vì ta quỳ xuống”. Sự đầu hàng của Mai Linh rất có thể sẽ là một tiền lệ xấu cho nhiều doanh nghiệp khác. Quyền làm ăn chính đáng của các doanh nghiệp có nguy cơ mãi mãi bị thế lực hắc ám đe dọa, cản trở vô pháp.

Lối thoát nào cho Mai Linh?

Thông cáo của Mai Linh có đoạn: “Với mạng xã hội như hiện nay, muốn tôn vinh một ai đó hay đạp đổ một ai đó thật quá dễ dàng”. Đó là một nhận thức đúng, thức thời.

Mạng xã hội có thể nhấn chìm Mai Linh sau quyết định hèn nhục, vô cảm 18-10-2016, nhất là trong bối cảnh nợ nần ngập đầu của Mai Linh sau sai lầm nhảy sang kinh doanh bất động sản lúc chợ chiều và cạnh tranh quyết liệt của hàng trăm nhà xe khác.

“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, giờ đây Mai Linh chỉ có thể lựa chọn, hoặc nằm im  chịu trận cơn bão dư luận tẩy chay, phó thác may rủi, hoặc đứng dậy, can đảm và khôn ngoan sửa chữa sai lầm bằng việc làm thiết thực, thể hiện rõ thái độ ủng hộ cuộc chiến pháp lý của người dân với Formosa. Mạng xã hội và người dân cả nước chắc chắn sẽ luôn bám sát theo dõi và sẽ có thái độ khoan dung, công bằng, nếu ban lãnh đạo Mai Linh có được quyết sách sáng suốt. Như người đời vẫn nói, “thà muộn, vẫn hơn không”.