Monday, July 3, 2017

Phó bí thư Đồng Nai bị kỷ luật vì vi phạm Luật Phòng Chống Tham Nhũng

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. (Hình: Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng CSVN vừa đưa ra kết luận về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, phó bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai vì vi phạm Luật Phòng Chống Tham Nhũng.
Theo báo Tuổi Trẻ, từ ngày 27 đến ngày 30 Tháng Sáu 2017, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương có buổi họp kỳ thứ 15 tại Hà Nội, do ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Đảng, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, chủ trì.
Tại kỳ họp, ủy ban xem xét, thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh vì những lý do sau:
1-Trong thời gian giữ các cương vị tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Công Thương, bí thư huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, chủ tịch HĐTV là vi phạm Luật Phòng Chống Tham Nhũng.
2-Trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có các vi phạm, khuyết điểm sau:
-Ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho công ty Cường Hưng đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm Luật Phòng Chống Tham Nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm.
-Ký các văn bản của UBND tỉnh không thuộc lĩnh vực bà phụ trách để cấp phép và gia hạn cho công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh.
-Ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường chuyên dùng cho hợp tác xã An Phát, nhưng không thông qua tập thể UBND tỉnh, chưa báo cáo thường trực HĐND tỉnh, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư.
3-Kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định của đảng và nhà nước là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.
Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương nhận thấy những vi phạm nêu trên của bà Phan Thị Mỹ Thanh là nghiêm trọng, theo báo Tuổi Trẻ.
Theo báo Tuổi Trẻ, căn cứ Quy Định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính Trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo. (Đ.D.)

No comments:

Post a Comment