Monday, June 19, 2017

Môi trường kinh doanh Việt Nam ngày càng bị tụt hậu

Môi trường kinh doanh Việt Nam ngày càng bị tụt hậu
Vào chiều ngày 15 tháng 06, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương Mai và Công Nghiệp Việt Nam đã đưa ra những con số về môi trường kinh doanh tại Việt Nam tại phiên chất vấn phó thủ tướng CSVN Trương Hòa Bình.
Theo ông Lộc thì Việt Nam hiện nay chỉ được xếp hạng ở 82 trong số 190 nền kinh tế. Trong khi Singapore xếp thứ 2, Malaysia xếp thứ 23, Thái Lan 46 và ngay cả các nước thuộc nhóm sau của ASEAN cũng không chịu đứng yên.  Năm vừa rồi, Việt Nam tăng 9 bậc thì Indonesia tăng 15 bậc, Brunei tăng 25 bậc và lọt vào nhóm 4. Vậy Việt Nam chuyển động 1 thì các nước khác đã chuyển động gấp 2-3.
Riêng về thủ tục khởi sự kinh doanh thì Việt Nam đứng thứ 121, Singgapore đứng thứ 6, Thái Lan 78. Thủ tục phá sản doanh nghiệp thì Việt Nam đứng thứ 125, Singgapore 29, Thái Lan 23, Malaysia 46, Philippin 56.
Cũng theo ông Vũ Tiến Lộc, thì năm 2015 năng suất lao động của Việt Nam theo giá hiện hành đạt 3,660 USD, chỉ bằng 3,8% của Singapore; 17,4% của Malaysia; 36,6% của Thái Lan; 51,8% của Philippines và 50,2% của Indonesia.
Câu hỏi của ông Lộc đặt ra là chính quyền CSVN cần phải làm gì để cải thiện tình hình kinh tế đang tụt hậu hiện nay so với các quóc gia láng giềng. Còn nhớ, đã có lần chính quyền CSVN tuyên bố rằng 25 năm nữa kinh tế Việt Nam sẽ bằng Thái Lan.  Nhưng họ quên là 25 năm nữa Thái Lan không đứng yên một chỗ để Việt Nam bắt kịp.
Tường Thắng / SBTN

No comments:

Post a Comment