Friday, March 3, 2017

Đoàn Ngọc Hải đơ mặt nghe dân chửi xối xả và yêu cầu từ chức

No comments:

Post a Comment