Tuesday, April 4, 2017

Hơn nửa công chức phải hối lộ khi xin việc

 RFA -2017-04-04  
Xếp hàng nộp hồ sơ xin việc tại Cục Thuế Hà Nội hôm 15/8/2014.
Xếp hàng nộp hồ sơ xin việc tại Cục Thuế Hà Nội hôm 15/8/2014.  AFP photo
Có đến 54% người dân Việt Nam phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước, cao hơn tỉ lệ 51% trong năm 2015. Kết quả này được nêu ra trong báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam năm 2016 (gọi tắt PAPI 2016) vừa được công bố vào sáng ngày 4 tháng 4.
Theo đó, chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công bị giảm sút.
Bên cạnh đó, người dân phản ảnh số tiền “lót tay” trong năm ngoái phải chi cho cán bộ công chức tăng lên trong các việc như chứng nhận giấy tờ đất đai hay xin cho con vào trường tiểu học công lập.
Ngoài ra, người dân cũng bày tỏ mối quan ngại về ô nhiễm môi trường sống, đặc biệt là ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt.
Cuộc khảo sát về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam năm 2016 được thực hiện ngẫu nhiên đối với hơn 14 ngàn người dân ở 63 tỉnh, thành. Và một ghi nhận tích cực duy nhất liên quan đến người dân hài lòng hơn trong dịch vụ y tế công trong năm 2016.

No comments:

Post a Comment