Saturday, March 11, 2017

Sài Gòn yêu cầu cơ chế tự trị?

Sài Gòn yêu cầu cơ chế tự trị?
Quang cảnh hội thảo chiều 9-3 (ảnh: Sài Gòn Báo)
Chiều ngày 9-3-2017 tại Sài Gòn đã diễn ra hội thảo về yêu cầu có một thể chế chính trị riêng, để thành phố này lấy lại danh hiệu “Hòn Ngọc Viễn Đông”.
Ông Trần Đình Thiên, Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận Sài Gòn là siêu đô thị, được xác định là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, sự phát triển của đô thị này vẫn bị trói buộc trong những chính sách không phù hợp, theo kiểu nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong lúc đó, Sài Gòn có thế mạnh về nhân lực, về văn hóa, về vị thế địa chính trị… để giúp Sài Gòn phát triển đô thị bền vững.
Một số quan chức của TPHCM đã yêu cầu cần được trọn quyền quản lý tài chính công, quyền về quy hoạch, cũng như các quyền tổ chức, nhân sự, thẩm quyền xử phạt hành chính…
Chia sẻ về tầm nhìn phát triển và các nút thắt thể chế, ông Vũ Thành Tự Anh- Giám Đốc Nghiên Cứu Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright- cho rằng Sài Gòn chưa thể tìm được các chiến lược phát triển hợp lý và hình thành mục tiêu dài hạn. Một trong những nguyên nhân đó là do chưa có cơ chế thích hợp, để tập hợp được đội ngũ trí thức và các doanh nhân đông đảo ở thành phố, cũng như những người luôn trăn trở cho sự phát triển của Sài Gòn ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Ông Đinh La Thăng, Bí thư thành ủy HCM nói rằng chỉ khi Sài Gòn được trao đầy đủ quyền về lựa chọn thể chế phù hợp, thì mới hy vọng lấy lại được vị trí của “Hòn Ngọc Viễn Đông” như hồi nào.
Vũ Minh Ngọc / SBTN

No comments:

Post a Comment