Tuesday, February 21, 2017

Hàng trăm doanh nghiệp không tuân theo chỉ thị của Thủ tướng

RFA 2017-02-21  
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
  Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.  AFP photo
Gần 200 doanh nghiệp không muốn chuyển giao vốn Nhà nước theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thông tin vừa nêu tại Hội thảo Chuyển giao doanh nghiệp Nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (gọi tắt là SCIC) diễn ra vào sáng hôm nay, ngày 21 tháng 2.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 234 doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao vốn Nhà nước cho SCIC, nhưng từ năm 2013 cho đến nay chỉ có 61 doanh nghiệp thực hiện chuyển vốn.
Báo cáo của SCIC nói rằng nhiều tập đoàn, tổng công ty công khai chống lại lệnh của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành bán vốn trước khi hoàn vốn về cho SCIC.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho thấy số vốn Nhà nước tại 173 doanh nghiệp vào khỏang 82.600 tỷ đồng vẫn “nằm trên giấy” và nhiều bộ, ngành cùng địa phương được cho là cố tình trì hoãn để giữ vốn đặc biệt.

No comments:

Post a Comment