Sunday, April 30, 2017

Giáo xứ Phú Yên tưởng niệm ngày 30/4 đen và tuần hành bảo vệ môi trường

Giáo xứ Phú Yên tưởng niệm ngày 30/4 đen và tuần hành bảo vệ môi trường

Vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2017, hơn 1000 người dân xứ Phú Yên và Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã tưởng niệm ngày “30/4 đen” và tuần hành bảo vệ môi trường, kêu gọi người dân đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam.
Trong phần giảng lễ, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã chia sẻ cho người dân được biết về ý nghĩa cuộc chiến tranh “thống nhất đất nước” là một cuộc chiến tranh phi nhân, phi lý, là một cuộc chiến “huynh đệ tương tàn, nhồi da nấu thịt”. Ngài cũng đã kể về những biến cố đau thương sau ngày 30/4/1975 mà người dân miền nam Việt Nam đã phải gánh chịu, nhiều người đã mất vợ con, nhà cửa, phải tha hương cầu thực, phải bỏ mạng trên biển cả để tìm chân trời tự do,….
Sau Thánh lễ, những người tham gia tưởng niệm đã cầm các banner có biểu ngữ: “30/4 ngày mà dân tộc Việt Nam mất tự do, ngày mà người dân Việt Nam không có quyền làm người, ngày đã làm đất nước tan hoang, ngày đã đưa đất nước lạc hậu nghèo đói”, “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm”,…. và xuống đường tuần hành.
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam chia sẻ với phóng viên SBTN: “sau những biến cố đau thương mà người dân Việt Nam đã và đang phải gánh chịu kể từ sau khi cộng sản Việt Nam cướp chính quyền, tôi muốn người dân biết tìm hiểu thông tin, biết tìm hiểu sự thật và dám làm chứng cho sự thật. Tôi cũng muốn người dân hiểu sự thật về cuộc chiến “thống nhất đất nước” mà cộng sản đã cưỡng chiếm miền nam như thế nào để rồi sau ngày “30/4 đen” có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn.”
Được biết, nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng an ninh, công an mặc thường phục xuống theo dõi và kiểm soát tình hình.
Nguyên Nguyễn/SBTN

No comments:

Post a Comment