Tuesday, July 11, 2017

Bộ Công an đề xuất biện pháp đóng tiền để tại ngoại

RFA 2017-07-11  
Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.  AFP photo
Bị can, bị cáo có thể được tại ngoại hầu tra, tức là được về nhà thay vì bị tạm giam, khi đồng ý đóng từ  30 triệu đến 200 triệu đồng.
Đây là đề xuất được Bộ Công an cùng nhiều bộ, ngành khác đưa ra và truyền thông trong nước loan đi ngày 11 tháng Bảy. Đề nghị được Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài Chính, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đưa ra. Đây là dự thảo thông tư liên tịch lần đầu tiên nhắm đến việc bị can, bị cáo có thể đóng tiền thế chân để tại ngoại.
Truyền thông trong nước đưa tin với những chi tiết cụ thể về trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, việc hoàn trả, việc nộp ngân sách nhà nước số tiền đặt hầu bảo đảm theo qui định Điều 122 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2016 của Việt Nam.
Căn cứ trên tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, lý lịch cũng như tình trạng tài chính của bị can hay bị cáo, từ đó cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án có thể quyết định cho thân nhân của  người bị tạm giữ đặt tiền bảo đảm cho họ được tại ngoại.
Vẫn theo qui định được đề xuất, thời hạn đặt tiền để được ra ngoài không thể quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử, tòa án và viện kiểm sát có trách nhiệm trả lại số tiến đặt  khi bị can hay bị cáo cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ những điều kiện đã cam kết.

No comments:

Post a Comment