Friday, May 12, 2017

‘Quy hoạch bán đảo Sơn Trà’ mở đường cho ‘nhà đầu tư’ băm nát hệ sinh thái Đà Nẵng

So sánh của tờ Tuổi Trẻ về khu vực phía Tây bán đảo Sơn Trà từ các hình ảnh thu thập qua Google Map trước và sau thời điểm đầu tháng 5 vừa qua. (Hình: Tuổi Trẻ)
VIỆT NAM (NV) – Đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng vừa từ chối ký vào biên bản ghi nhân nội dung cuộc họp giữa họ với đại diện Tổng Cục Du lịch về “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”.
Trong cuộc họp vừa kể, đại diện Tổng cục Du lịch là cơ quan thay mặt Thủ tướng Việt Nam thảo luận với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Tháng trước, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề nghị ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam xem lại “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” (tên đầy đủ là “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà – Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”) mà ông Phúc phê duyệt hồi tháng 11 năm 2016.
Sở dĩ Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Việt Nam xem lại “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” vì cả chuyên gia nhiều giới lẫn dân chúng cùng cho rằng, quy hoạch vừa kể đã mở đường cho một nhóm “nhà đầu tư” băm nát nơi có vai trò vốn hết sức quan trọng đối với môi trường, hệ sinh thái của Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.
Sơn Trà từng được xác định là một trong mười khu “rừng cấm” của Việt Nam với tổng diện tích là 4.439 héc ta. Năm 2008, chính quyền thành phố Đà Nẵng tự tiện ban hành một quyết định phân loại rừng, cho phép “chuyển mục đích sử dụng” 1.840 héc ta (tương đương 41% tổng diện tích) “rừng cấm”. Chưa rõ vô tình hay hữu ý, tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Việt Nam phê duyệt “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”, hợp pháp hóa sự tùy tiện vừa kể. Dựa trên “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”, tháng 3 năm 2017, chính quyền thành phố Đà Nẵng ban hành “qui hoạch chi tiết bán đảo Sơn Trà” và rừng cấm lập tức bị băm thành nhiều mảnh.
Dẫu đại diện Tổng cục Du lịch không cho báo giới tham dự cuộc họp với đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhưng theo những gì ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, tường thuật với báo giới thì hai bên đã tranh cãi kịch liệt về “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”.
Trong khi phía Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nêu hàng loạt vấn đề nhằm chứng minh nên điều chỉnh ngay “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” (chưa đánh giá tác động đến môi trường, chưa xác định giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học) thì phía Tổng cục Du lịch cho rằng, quy hoạch này được làm đúng quy trình và mới được chính phủ ban hành nên không thể điều chỉnh.
Trò chuyện với báo giới, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định, dường như ông Hà Văn Siêu, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, không muốn đối thoại mà chỉ muốn dùng cuộc họp để thông báo cho Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng biết rằng không thể thay đổi “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”.
Ông Vinh nói thêm là dù ông Siêu nhấn mạnh, quy hoạch đã được thực hiện “đúng quy trình”, thế nhưng trong quy trình có công đoạn tham khảo ý kiến và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng không hề được mời góp ý nên không thể xem là “đúng qui trình” được. Theo ông Vinh, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng vẫn bảo lưu quan điểm, dù “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” mới được phê duyệt hồi cuối năm 2016 nhưng nếu không phù hợp thì vẫn phải điều chỉnh.
Những người đại diện cho Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bảo rằng, họ sẽ tiếp tục đề nghị nghị Thủ tướng Việt Nam điều chỉnh “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” theo hướng bảo vệ đa dạng sinh học – một báu vật của dân chúng Đà Nẵng. Bởi Tổng cục Du lịch khẳng định sẽ tiếp tục triển khai “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng phải tổ chức một cuộc hội thảo, thu thập thêm ý kiến của dân chúng, các chuyên gia.
Báo điện tử VnExpress tường thuật, sau cuộc đối thoại với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các đại diện của Tổng cục Du lịch, trong đó có Tổng cục trưởng, từ chối trả lời báo giới và lên xe bỏ đi ngay. (G.Đ)
So sánh của tờ Tuổi Trẻ về khu vực phía Tây bán đảo Sơn Trà từ các hình ảnh thu thập qua Google Map trước và sau thời điểm đầu tháng 5 vừa qua.

No comments:

Post a Comment