Thursday, April 13, 2017

78% người Việt từng gặp phát ngôn gây thù ghét trên mạng

78% người Việt từng gặp phát ngôn gây thù ghét trên mạng
Ảnh: VTV1
Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 78% số người được hỏi tại Việt Nam cho biết họ từng là nạn nhân, hoặc đã chứng kiến những phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội.
Con số này được đưa ra tại cuộc hội thảo “Phát ngôn gây thù ghét và các giải pháp hướng tới một môi trường mạng xã hội an toàn và phát triển bền vững”, do Chương Trình Nghiên Cứu Internet Và Xã Hội (VPIS), thuộc Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Cuộc thăm dò được thực hiện với hơn 1,000 người.
Tiến sĩ Phạm Hải Chung, đồng trưởng ban Internet và truyền thông của VPIS, cho biết ở Việt Nam, phát ngôn gây thù ghét lan tràn dưới nhiều hình thức, song nhiều nhất là phỉ báng và vu khống. Theo thăm dò của VPIS, 61.7% người Việt từng chứng kiến hoặc trở thành nạn nhân phỉ báng, và 46.6% từng bị vu khống.
Giáo sư Andreas Mattsson thuộc phân khoa báo chí Đại Học Lund, Thụy Điển, một tham dự viên tại cuộc hội thảo, nói rằng phát ngôn gây thù ghét làm hại không gian tự do và an toàn của người sử dụng internet. Nó là một vấn đề giới tính nghiêm trọng, bởi vì nó thường xuyên nhắm vào phụ nữ.
Gần 49 triệu người Việt Nam, hay hơn một nửa dân số, đang lên mạng, và hơn 35 triệu người sử dụng mạng xã hội, hầu hết là Facebook, Twitter và YouTube. Một nghiên cứu của VPIS ghi nhận người Việt dành 138 phút mỗi ngày cho mạng xã hội, nhiều hơn thời lượng trung bình của thế giới tới 30%.
Huy Lam / SBTN

No comments:

Post a Comment